Aktualności
24.11.2021 – Spotkania Prawników

Dnia 24 listopada odbyło się spotkanie prawników Wykonawcy z prawnikami Nadzoru w celu omówienia zagadnień z zakresu umów z Podwykonawcami/Usługodawcami.
17.11.2021 - Odcinek III, IV, V – Rada Budowy

Dnia 17 listopada 2021 r. odbyły się kolejne Rady Budowy na wszystkich trzech odcinkach.
10.11.2021 - Odcinek V

Wykonawca poinformował, iż planuje rozpocząć roboty budowalne związane z przygotowaniem placu budowy w postaci inwentaryzacji dróg dostępowych, obiektów budowlanych w terenie przyległym do przyszłego Placu Budowy.
10.11.2021 - Odcinek III - Prace archeologiczne

Na odcinku III przeprowadzony został końcowy odbiór I etapu sondażowych archeologicznych badań wykopaliskowych w granicach stanowiska archeologicznego Sinołęka stan 4. W wyniku badań potwierdzono istnienie stanowiska nowożytnego i odkryto nieznaną dotąd fazę osadniczą datowaną wstępnie na epokę brązu.
10.11.2021 – Odcinek III, IV, V – Rady Techniczne

Dnia 11 listopada na wszystkich trzech odcinkach odbyły się Rady Techniczne z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy.
05.11.2021 – Odcinek III, IV, V – Raporty Miesięczne

Dnia 5 listopada 2021 roku Inżynier złożył Raporty miesięczne na wszystkich trzech odcinkach.
28.10.2021 – Wniosek o wydanie ZRID na odcinku IV

W dniu 28.10.2021 Wykonawca Odcinka IV (Odcinek od węzła Groszki (bez węzła) do węzła Gręzów (bez węzła)) – STECOL Corporation – działając na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
27.10.2021 - Rady Budowy na odcinkach III, IV i V

Dnia 27 października 2021 roku odbyły się Rady Budowy na odcinkach III, IV i V.
20.10.2021 - Rady Budowy na odcinkach III, IV i V

Dnia 20 października 2021 roku odbyły się Rady Budowy na odcinkach III, IV i V.
06.10.2021 - Odcinki III, IV i V

W dniu 6 października 2021 roku odbyła się Rada Techniczna na odcinkach III, IV i V.
30.09.2021 - Odcinek IV

W dniu 30.09.2021 r. Inżynier przekazał do Wykonawcy uwagi do Programu badań geotechnicznych.
Trwa weryfikacja przez Inżyniera/Zamawiającego PB, który będzie stanowił załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
30.09.2021 - Odcinek V

Trwa weryfikacja STWIORB i sprawdzenie wniosków materiałowych.
W dniu 01.10.2021 zostaną pobrane próbki kruszyw do próbnych zarobów recept betonowych.
29.09.2021 - Odcinek III

W dniu 29.09.2021 została przekazana weryfikacja PW branży mostowej.
20.09.2021 - Odcinek IV

W dniu 20.09.2021 r. Wykonawca przekazał do weryfikacji Inżyniera/Zamawiającego Raport ponownej oceny oddziaływania na środowisko rev. 01.
15.09.2021 - Odcinek III, IV, V

W dniu 15.09.2021 r. odbyła się kolejna Rada Budowy.
08.09.2021 - Odcinek III, IV, V

W dniu 08.09.2021 r. odbyła się kolejna Rada Techniczna.
31.08.2021 - Odcinek IV

W dniu 31.08.2021 r. odbyło się spotkanie ws. rozwiązań projektowych obiektu MA+PZD23 w zakresie jego późniejszego utrzymania.
25.08.2021 - Odcinek III, IV, V

W dniu 25.08.2021 r. odbyła się kolejna Rada Techniczna.
18.08.2021 - Odcinek III, IV, V

W dniu 18.08.2021 r. odbyła się kolejna Rada Budowy.
11.08.2021 - Odcinek V

W dniu 11.08.2021 r. odbyło się spotkanie w sprawie uwag Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego do Projektu Budowlanego.
10.08.2021 - Odcinek IV

Inżynier przekazał Wykonawcy uwagi do PB-branża drogowa rew. 02 w zakresie planów sytuacyjnych, niwelety oraz przekrojów.
05.08.2021 - Odcinek III, IV, V

W dniu 05.08.2021 r. odbyła się kolejna Rada Techniczna.
28.07.2021 - Odcinek IV

Wykonawca przekazał do weryfikacji Inżyniera/Zamawiającego Projekt Budowlany w zakresie odwodnienia.
21.07.2021 - Odcinek III, IV, V

W dniu 21.07.2021 r. odbyła się kolejna Rada Budowy.
07.07.2021 - Odcinek III, IV, V

W dniu 07.07.2021 r. odbyła się kolejna Rada Techniczna.
07.07.2021 - Odcinek V

W dniu 07.07.2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 34.
25.06.2021 - Odcinek IV

W dniu 25.06.2021 r. Inżynier Kontraktu przekazał Wykonawcy uwagi do Projektu Budowlanego w zakresie planów sytuacyjnych, niwelety, przekrojów oraz granicy pasa drogowego.
23.06.2021 - Odcinek III, IV, V

W dniu 23.06.2021 r. odbyła się kolejna Rada Techniczna.
16.06.2021 - Odcinek III, IV, V

W dniu 16.06.2021 r. odbyła się Rada Budowy.
09.06.2021 - Odcinek III, IV, V

W dniu 09.06.2021 r. odbyła się kolejna Rada Techniczna.
28.05.2021 - Odcinek IV

Wykonawca przedłożył do Inżyniera Kontraktu Projekt Budowlany w zakresie planów sytuacyjnych, niwelety, przekrojów oraz granicy pasa drogowego.
26.05.2021 - Odcinek III, IV, V

W dniu 26.05.2021 r. odbyła się kolejna Rada Techniczna.
19.05.2021 - Odcinek III, IV, V

W dniu 19.05.2021 r. odbyła się Rada Budowy.
12.05.2021 - Odcinek III, IV, V

W dniu 12.05.2021 r. odbyła się kolejna Rada Techniczna.
06.05.2021 - Odcinek III, IV, V

Ostatnie Rady Techniczne odbyły się w dniach 07.04.2021, 14.04.2021, 28.04.2021, 05.05.2021 oraz Rada Budowy w dniu 21.04.2021.
06.05.2021 - Odcinek III, IV, V

Ostatnie Rady Techniczne odbyły się w dniach 07.04.2021, 14.04.2021, 28.04.2021, 05.05.2021 oraz Rada Budowy w dniu 21.04.2021.
04.05.2021 - Odc. V - Odcinek od węzła Gręzów (z węzłem) do węzła Siedlce Zachód (z węzłem)

Powiadomienie o wszczęciu postępowania ZRID w dn. 30.03.2021 r.
29.04.2021 - Odc. III - Odcinek od węzła Kałuszyn (bez węzła) do węzła Groszki (z węzłem)

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania ZRID w dn. 29.03.2021 r.
27.04.2021 - Odc. IV - Odcinek od węzła Groszki (bez węzła) do węzła Gręzów (bez węzła)

Wykonawca zaprezentował Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu przyjęte założenia do wstępnego Projektu Budowlanego.
23.04.2021 - Odc. IV - Odcinek od węzła Groszki (bez węzła) do węzła Gręzów (bez węzła)

Wykonawca przedłożył Zamawiającemu Gwarancję Zwrotu Zaliczki w wys. 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, tj. ok. 5,3 mln zł
19.04.2021 - Odc. IV - Odcinek od węzła Groszki (bez węzła) do węzła Gręzów (bez węzła)

Inżynier Kontraktu przyjął do stosowania na Kontrakcie złożony przez Wykonawcę Program dla etapu prac projektowych rew. 04
22.03.2021 - Odc. IV - Odcinek od węzła Groszki (bez węzła) do węzła Gręzów (bez węzła)

Inżynier Kontraktu zaakceptował PZJ – Część Projektową rew. 01
25.02.2021 - Odc. III - Odcinek od węzła Kałuszyn (bez węzła) do węzła Groszki (z węzłem)

Przekazano do Inżyniera Projekty Wykonawcze branży sanitarnej, teletechnicznej i elektrycznej dotyczące Odcinka III.
23.02.2021 - Odc. IV - Odcinek od węzła Groszki (bez węzła) do węzła Gręzów (bez węzła)

Wykonawca IV Odcinka pismem l.dz. 0010/A2_IV/F62/JQ/17022021 w dniu 18.02.2021 przekazał:
- Program dla etapu Prac Projektowych,
- Program Zapewnienia Jakości.
28.01.2021

Podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę trzeciego a zarazem ostatniego odcinka autostrady A2 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami. Chodzi o 13-kilometrowy fragment pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów.

Kontrakt
Wykonawcą inwestycji jest firma STECOL Corporation. Umowa o wartości ok. 530,8 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia. Przy czym najpóźniej 10 miesięcy po zawarciu umowy wykonawca ma złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Po jej uzyskaniu do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest latem 2024 r.

Obowiązki wykonawcy
Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa po nowym śladzie ok. 13 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu GDDKiA drogowego.

Więcej szczegółów na stronie:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40775/Trzecia-umowa-na-projekt-i-budowe-A2-Minsk-Mazowiecki-Siedlce-podpisana
31.12.2020

W dniu 31.12.2020, Wykonawca Odcinka III [odcinek od węzła Kałuszyn (bez węzła) do węzła Groszki (z węzłem)] – Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. – działając na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad złożył wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
11.12.2020

W dniu 11.12.2020, Wykonawca Odcinka V (odcinek od węzła Gręzów do węzła Siedlce Zachód) – Polaqua Sp. z o.o. – działając na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad złożył wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
17.07.2020

Pierwsza Rada Budowy z udziałem Konsultanta.
07.07.2020

Podpisanie umowy przez Ayesa Polska Sp. z o.o. nadzór i zarządzanie wszystkimi trzema kontraktami – 07.07.2020 r.
Wartość umowy – 24 228 490,80 zł brutto.
07.04.2020

Podpisanie umowy przez Polaqua Sp. z o.o. na odcinek od węzła Gręzów (z węzłem) do węzła Siedlce Zachód (z węzłem) – 07.04.2020 r.
Wartość umowy – 559 161 250,57 zł brutto.
05.03.2020

Podpisanie umowy przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. na odcinek od węzła Kałuszyn (bez węzła) do węzła Groszki (z węzłem) – 05.03.2020 r. Wartość umowy – 499 759 123,99 zł brutto.
05.03.2020

Pierwsza umowa na projekt i budowę autostrady A2 Mińsk - Siedlce podpisana.

Więcej szczegółów na stronie:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36858/Pierwsza-umowa-na-projekt-i-budowe-autostrady-A2-Minsk-Siedlce-podpisana