Dotychczasowe dofinansowanie

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Inwestycja pn.: Budowa autostrady A2, odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce, była dofinansowana ze środków POIiŚ 2014-2020.

Nr umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ: POIS.03.01.00-00-0354/22

Wartość całkowita projektu w ramach POIiŚ: 1 368 835 510,24 zł

Wartość dofinansowania w ramach POIiŚ: 788 375 000,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ: 31 marca 2023 r.

Od 25 kwietnia 2024 r. inwestycja pn.: "Budowa autostrady A2, odc. Mińsk Mazowiecki - Siedlce Faza II", jest objęta dofinansowaniem w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.


/// Powrót