Galeria - Wybór kategorii

Zdjęcia z poziomu ziemi


Odcinek od węzła Kałuszyn (bez węzła) do węzła Groszki (z węzłem)

Lipiec 2020 - Przed rozpoczęciem robót - ⇅

Ok. km 523+500
Ok. km 523+600
Ok. km 532+500
Ok. km 532+600