Galeria - Wybór kategorii

Zdjęcia z poziomu ziemi


Odcinek od węzła Kałuszyn (bez węzła) do węzła Groszki (z węzłem)

Listopad 2023 - ⇅

km TG 535+500 - 536+000 widok na trasę główną
km TG 525+400 widok na obiekt WD-12
km TG 525+500 - 526+000 widok na trasę główną
km TG 526+000 - 526+500 widok na trasę główną
km TG 526+500 - 527+000 widok na trasę główną
km TG 529+200 - 530+000 widok na trasę główną
km TG 530+000 - 530+800 widok na trasę główną
km TG 524+000 - 524+700 widok na trasę główną
km TG 524+700 - 525+500 widok na trasę główną (obiekt WD-12)
km TG 526+150 DP2231W (prawy najazd na WD-13)
km TG 527+000 - 527+800 widok na trasę główną (obiekt WD-14)
km TG 527+800 - 528+500 widok na trasę główną
km TG 528+500 - 529+200 widok na trasę główną
km TG 530+800 - 531+500 widok na trasę główną
km TG 531+500 - 532+300 widok na trasę główną
km TG 532+300 - 533+000 widok na trasę główną
km TG 533+000 - 533+500 widok na trasę główną
km TG 533+500 - 534+200 widok na trasę główną
km TG 534+200 - 534+800 widok na trasę główną
km TG 534+800 - 535+500 widok na trasę główną
km TG 532+050 - 532+150 budowa nasypu trasy głównej
km TG 533+320 - 533+580 wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego na jezdni lewej trasy głównej
km TG 533+850 - 533+950 uszczelnienie dna i skarp zbiornika retencyjnego ZBR-06 po stronie lewej trasy głównej
km TG 535+650 - 535+700 budowa nasypu drogi poprzecznej DJ-01 (najazd lewy na obiekt WD‑20)
km TG 536+000 - 536+065 wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa na trasie głównej
km TG 525+400 zahumusowanie skarpy wykopu przy obiekcie WD-12
km TG 525+600 - 526+000 zahumusowanie skarpy trasy głównej
km TG 526+300 - 526+550 zahumusowanie rowu i skarpy trasy głównej
km TG 526+800 - 527+100 zahumusowanie rowu i skarpy trasy głównej
km TG 529+000 - 529+300 zagęszczanie nawierzchni pasa technologicznego z mieszanki kruszywa niezwiązanego
km TG 532+900 - 533+580 skropienie emulsją asfaltową podbudowy zasadniczej z kruszywa, przed wykonaniem podbudowy bitumicznej na jezdni lewej trasy głównej
km TG 534+780 - 535+200 profilowanie skarpy nasypu wraz z wykonaniem nasypu uzupełniającego pod poboczem trasy głównej
km TG 532+750 - 533+100 wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego na drodze krajowej DK-2 w km 1+270 - 1+670
km TG 535+650 - 536+000 stabilizacja podłoża pod lewy pas technologiczny
km TG 536+000 - 536+065 wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej hydraulicznie na trasie głównej
km TG 531+000 - 531+450 wykop rowu wraz z profilowaniem skarpy nasypu trasy głównej
km TG 526+150 - 526+300 zahumusowanie rowu i skarpy trasy głównej
km TG 527+850 - 528+100 zagęszczanie nawierzchni pasa technologicznego z mieszanki kruszywa niezwiązanego
km TG 532+100 - 532+250 wykonanie nasypu uzupełniającego pod ciąg pieszo rowerowy pod tunelem WA-17
km TG 532+900 - 533+580 wykonanie ścieku trójkątnego metodą betonowania ślizgowego
km TG 526+150 roboty brukarskie na drodze powiatowej DP2231W-montaż obrzeży
km TG 527+350 - 527+650 wykop rowu wraz z profilowaniem skarpy i uzupełnieniem nasypu pod poboczem trasy głównej
km TG 529+400 - 529+500 montaż słupów ekranu przeciwolśnieniowego przy trasie głównej w rejonie obiektu PZŚ-15A
km TG 530+300 - 530+500 wykonanie nawierzchni pasa technologicznego z kruszywa
km TG 531+600 - 531+800 roboty brukarskie na drodze krajowej DK-2 w km 0+100 - 0+400
km TG 531+800 - 531+900 wykonanie fundamentów palowych pod ekran akustyczny na DK-2 w km 0+350 - 0+400
km TG 531+900 - 532+150 wykonanie warstwy wiążącej na drodze krajowej DK-2 w km 0+480 - 0+840
km TG 532+050 - 532+150 budowa nasypu trasy głównej
km TG 532+100 - 532+250 stabilizacja górnej warstwy nasypu na trasie głównej
km TG 532+100 - 532+250 zagęszczanie górnej warstwy nasypu na trasie głównej
km TG 532+150 - 532+300 uszczelnienie rowów trasy głównej geomembraną
km TG 532+150 - 532+500 skropienie emulsją asfaltową podbudowy zasadniczej z kruszywa na DK-2 w km 0+840 - 1+250
km TG 532+150 - 532+500 wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego na drodze krajowej DK-2 w km 0+840 - 1+270
km TG 532+150 - 532+500 wykonanie warstwy wiążącej na drodze krajowej DK-2 w km 0+840 - 1+250
km TG 532+150 - 532+800 wykonanie nasypu uzupełniającego pod ścieżką rowerową wzdłuż drogi krajowej DK-2 w km 0+800 - 1+400
km TG 533+000 - 533+550 wykonanie ścieku trójkątnego metodą betonowania ślizgowego na jezdni lewej trasy głównej
km TG 535+400 - 536+000 wykonanie nasypu uzupełniającego pod poboczem trasy głównej
km TG 535+650 - 535+700 stabilizacja warstwy nasypu na drodze poprzecznej DJ-01 (prawy najazd na WD-20)
km TG 536+000 - 536+065 stabilizacja górnej warstwy nasypu na trasie głównej
km TG 536+000 - 536+065 zagęszczanie górnej warstwy nasypu na trasie głównej
km TG 524+300 - 525+000 humusowanie rowu i skarpy trasy głównej autostrady
km TG 524+400 - 525+000 humusowanie rowu oraz skarpy autostrady
km TG 525+000 - 525+400 wykonanie drenażu w pasie rozdziału autostrady
km TG 526+150 montaż krawężnika betonowego na DP2231W (prawy najazd na obiekt WD-13)
km TG 526+200 - 526+550 humusowanie rowu i skarpy autostrady
km TG 526+200 - 527+000 humusowanie rowu i skarpy trasy głównej autostrady
km TG 526+600 zahumusowanie zbiornika zastępczego dla płazów po stronie lewej projektowanej autostrady
km TG 527+200 - 527+500 wykonanie nawierzchni pasa technologicznego z kruszywa
km TG 527+800 - 528+300 wykonanie nasypu uzupełniającego pod poboczem trasy głównej
km TG 530+500 - 531+700 wykonanie nasypu uzupełniającego pod poboczem trasy głównej
km TG 531+600 - 531+800 wykonanie warstwy wiążącej na DK-2 w km 0+100 - 0+400
km TG 531+800 - 532+050 zagęszczanie podbudowy zasadniczej z kruszywa na DK-2 w km 0+480 - 0+730
km TG 531+880 - 532+000 budowa nasypu trasy głównej
km TG 531+900 - 532+150 skropienie podbudowy zasadniczej z kruszywa przed wykonaniem podbudowy bitumicznej na DK-2 w km 0+480 - 0+840
km TG 531+900 - 532+150 wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego na DK-2 w km 0+480 - 0+840
km TG 532+050 - 532+250 wykop rowu wraz z profilowaniem i zahumusowaniem
km TG 532+150 - 532+250 profilowanie skarpy nasypu trasy głównej
km TG 532+150 - 532+550 zagęszczanie podbudowy zasadniczej z kruszywa na drodze krajowej DK-2 w km 0+840 - 1+200
km TG 535+650 - 535+700 stabilizacja warstwy nasypu na drodze poprzecznej DJ-01 (prawy najazd na obiekt WD-20)
km TG 535+650 - 535+700 zagęszczanie stabilizowanej warstwy nasypu na drodze poprzecznej DJ-01 (lewy najazd na obiekt WD-20)
Październik 2023 - ⇅
Wrzesień 2023 - ⇅
Sierpień 2023 - ⇅
Lipiec 2023 - ⇅
Czerwiec 2023 - ⇅
Maj 2023 - ⇅
Kwiecień 2023 - ⇅
Marzec 2023 - ⇅
Luty 2023 - ⇅
Styczeń 2023 - ⇅
Grudzień 2022 - ⇅
Listopad 2022 - ⇅
Październik 2022 - ⇅
Wrzesień 2022 - ⇅
Sierpień 2022 - ⇅
Lipiec 2022 - ⇅