Galeria - Wybór kategorii

Zdjęcia z poziomu ziemi


Odcinek od węzła Groszki (bez węzła) do węzła Siedlce Zachód (dawniej Gręzów) (bez węzła)

Wrzesień 2023 - ⇅

DP3675W roboty ziemne
Obiekt MA+PZD23 km ok. 539+244 - roboty ziemne
Obiekt MA+PZD23 km ok. 539+244
Trasa Główna km ok. 539+000 - roboty ziemne
Trasa Główna km ok. 542+000
Trasa Główna km ok. 548+500
Obiekt WA23-A km ok. 539+727 - betonowanie ustroju nośnego łukowego
Obiekt WD-22 km ok 538+392 szalowanie podpory P3
Trasa Główna km ok. 539+100 - roboty ziemne
Obiekt MD+PP20C km ok. 536+500 - roboty ziemne
Trasa Główna km ok. 541+410 - roboty ziemne
Obiekt WD-24 km ok 541+417 - zbrojenie i szalowanie ścianki zaplecznej
Obiekt WD-25A km ok. 543+000 - izolacja płyty
Trasa Główna km ok. 543+000 - roboty ziemne
Obiekt PZD-25B km ok. 544+000 - szalowanie i betonowanie łuku ustraoju nośnego
Trasa Główna km ok. 547+050 - roboty ziemne
DJ-P-18 - roboty ziemne
Zbiornik ZR-4
Trasa Główna km ok. 540+250 - wykonanie drenażu
Obiekt MA+PZD 23 km ok. 539+244 roboty zbrojarskie
Zbiornik ZR-2 km ok. 537+100
Obiekt MA+PZD-23 km ok. 539+243 roboty zbrojarskie
Trasa Główna km ok. 539+300
Obiekt WD-21 km ok. 536+552
Obiekt MD+PP20B km ok. 536+500
Obiekt WD-21 km ok. 36+552
Obiekt MA+PZD-23 km ok. 539+243 podpora P14
Obiekt WA-23A
Trasa Główna km ok. 539+800 roboty ziemne
Trasa Główna km ok. 540+900 roboty ziemne
Obiekt WD-24 km ok. 541+417
Obiekt PZD-25 km ok. 542+373
Obiekt WD-25A km ok. 543+000
Trasa Główna km ok. 542+900
Obiekt PZD-25B km ok. 543+995
DP3675W - roboty ziemne
Trasa Główna km ok. 545+600
Obiekt WD-26A, Trasa Główna km 546+313 - roboty ziemne
Trasa Główna km ok. 548+265
Obiekt WD-27 km ok. 548+265
Trasa Główna km ok. 548+200
Obiekt WD-27 km ok. 548+265
Trasa Główna km. ok 548+400 - roboty ziemne
Trasa Główna km ok. 547+300 - roboty ziemne
Obiekt PZŚ-26B km ok. 547+083
Obiekt WA-26 km ok. 544+975
Obiekt PZD-25B km ok. 543+995
Trasa Główna km ok. 544+100 - roboty ziemne
Obiekt WD-24 km ok. 541+417
Trasa Główna km ok. 540+900 - roboty ziemne
Trasa Główna km ok. 538+900 - roboty ziemne
Trasa Główna km ok. 537+700
Trasa Główna km ok. 537+700 - roboty ziemne
Obiekt WD-21 km ok. 536+552
Obiekt WD-21 km ok. 536+552 - nasyp drogowy
Obiekt MD+PP20A km ok. 536+400
Obiekt MD+PP20B - nasyp drogowy
Obiekt WA-23A km ok. 537+727
Obiekt WA-26 km ok. 544+976
Trasa Główna km ok. 545+400 - odcinek próbny podbudowy zasadniczej
Sierpień 2023 - ⇅
Lipiec 2023 - ⇅
Czerwiec 2023 - ⇅
Maj 2023 - ⇅
Kwiecień 2023 - ⇅
Marzec 2023 - ⇅
Luty 2023 - ⇅
Styczeń 2023 - ⇅
Grudzień 2022 - ⇅
Listopad 2022 (przed budową) - ⇅