Galeria - Wybór kategorii

Zdjęcia z poziomu ziemi


Odcinek od węzła Groszki (bez węzła) do węzła Siedlce Zachód (dawniej Gręzów) (bez węzła)

Lipiec 2024 - ⇅
Droga gminna DJL 23 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
Droga gminna DJL 25 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
Trasa główna km 537+000 Wykonywanie warstwy poślizgowej pod beton nawierzchniowy na jezdni lewej
Trasa główna km 538+100 Warstwa poślizgowa pod beton nawierzchniowy na jezdni lewej
Trasa główna km 538+300 Podbudowa zasadnicza z miesznaki związanej C8-10 na jezdni lewej
Trasa główna km 547+100
Trasa główna w km 536+200 Nawierzchnia z betonu C35-45 na jezdni lewej
Trasa główna w km 536+200 Wykonywanie nawierzchni z betonu C35-45 na jezdni lewej 1
Trasa główna w km 536+200 Wykonywanie nawierzchni z betonu C35-45 na jezdni lewej
Trasa główna w km 537+250 Montaż słupów ekranów akustycznych EP02
Trasa główna w km 537+250 Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C8-10 na jezdni prawej
Trasa główna w km 537+250 Słupy i podwaliny ekranów akustycznych EP02
Trasa główna w km 538+200 Wykonywanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej C8-10 na jezdni prawej
Trasa główna w km 540+000 Nawierzchnia z betonu C35-45 na jezdni prawej
Trasa główna w km 540+000 Słupy ekranów akustycznych EP08
Trasa główna w km 541+100 Nawierzchnia z betonu C35-45 na jezdni prawej 1
Trasa główna w km 541+100 Nawierzchnia z betonu C35-45 na jezdni prawej
Trasa główna w km 545+000 Wykonywanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P
Trasa główna w km 547+100
Droga gminna DG420102W
Droga gminna DJL 23 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
Droga gminna DJL 25 Wykonywanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
Najazd na obiekt WD-26A, km ok. 546+315
Obiekt PZŚ-26B, km ok. 547+300 (1)
Obiekt WA-26, km ok. 544+975
Obiekt WA-26, km ok. 545+100
Obiekt WD-26A, km ok. 546+300
Obiekt WD-26A, km ok. 546+350 (1)
Obiekt WD-27, km ok. 548+150 (1)
Obiekt WD-27, km ok. 548+150 (2)
Roboty drogowe na drodze gminnej DJL 21
Trasa Główna km ok. 545+500 (1)
Trasa Główna km ok. 545+500 (2)
Trasa główna km 538+100 Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C8-10 na jezdni lewej
Trasa główna km 538+200 Słupy i podwaliny żelbetowe ekranów akustycznych EP08
Trasa główna km 538+500 Słupy i podwaliny żelbetowe ekranów akustycznych EP07
Trasa główna km 548+930 Podbudowa zasadnicza z kruszywa na jezdni lewej
-Trasa główna km 536+600 Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C8-10 na jezdni prawej
Obiekt WD 24 Bariery ochronne 1
Obiekt WD 24 Bariery ochronne
Roboty drogowe -droga gminna DJL 29
Trasa główna km 536+600 Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C8-10 na jezdni lewej
Trasa główna km 536+600 Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C8-10 na jezdni prawej
Trasa główna km 538+400 Słupy ekranów akustycznych EP08
Trasa główna km 538+500 Słupy i podwaliny żelbetowe ekranów akustycznych EP08
Trasa główna w km 540+100 Wykonywanie nawierzchni betonowej z betonu C35-45 na jezdni prawej
Trasa główna w km 541+400
Trasa główna w km 542+350 Wykonywanie zasypki inzynierskiej obiektu PZD 25 i wykonywanie nasypu na najściu obiekt
Trasa główna w km 546+600 Wykonywanie monolitycznego ścieku korytkowego w pasie rozdziału
Czerwiec 2024 - ⇅
Maj 2024 - ⇅
Kwiecień 2024 - ⇅
Marzec 2024 - ⇅
Luty 2024 - ⇅
Styczeń 2024 - ⇅
Grudzień 2023 - ⇅
Listopad 2023 - ⇅
Październik 2023 - ⇅
Wrzesień 2023 - ⇅
Sierpień 2023 - ⇅
Lipiec 2023 - ⇅
Czerwiec 2023 - ⇅
Maj 2023 - ⇅
Kwiecień 2023 - ⇅
Marzec 2023 - ⇅
Luty 2023 - ⇅
Styczeń 2023 - ⇅
Grudzień 2022 - ⇅
Listopad 2022 (przed budową) - ⇅