Galeria - Wybór kategorii

Zdjęcia z poziomu ziemi


Odcinek od węzła Siedlce Zachód (dawniej Gręzów) (z węzłem) do węzła Siedlce Południe (dawniej Swoboda) (z węzłem)

Listopad 2023 - ⇅

Obiekt WA-30
Obiekt WA-30
Obiekt WA-30
Odwodnienie, obiekt WA-30
Schody skarpowe, obiekt PZM-10C
Bariery ochronne, obiekt WA-29
Bariery ochronne, obiekt WA-29
Obiekt WA-29
Schody skarpowe i gzymsy murów oporowych, obiekt WA-29
Schody skarpowe i gzymsy murów oporowych, obiekt WA-29
Schody skarpowe i gzymsy murów oporowych, obiekt WA-29
Schody skarpowe i gzymsy murów oporowych, obiekt WA-30
Schody skarpowe i gzymsy murów oporowych, obiekt WA-30
Ekrany akustyczne, obiekt WA-31
Ekrany akustyczne, obiekt WA-31
Ekrany akustyczne, obiekt WA-31
Gzymsy murów oporowych, obiekt WA-31
MD+PZM-10F
Mury oporowe, obiekt PZD-31A
Mury oporowe, obiekt PZD-31A
Gzymsy i korytko ściekowe, obiekt PG-37
Korpus przyczółka P1, obiekt MD+PZD-36
Obiekt MD+PP-23A
Obiekt PZD-12
Obiekt PZD-12
Obiekt PZD-12
Obiekt WD-32
Obiekt WD-33
Schody skarpowe i korytko ściekowe, obiekt PG-37
Badanie zasypki przy użyciu sondy, obiekt PZM-12
Badanie zasypki przy użyciu sondy, obiekt PZM-12
Badanie zasypki przy użyciu sondy, obiekt WD-33
Bariery ochronne, obiekt WD-33
Deski gzymsowe, obiekt WD-33
Płyta ustroju nośnego, obiekt WD-33
Obiekt WD-35
Obiekt WD-35
Obiekt WD-35
Obiekt WD-34
Obiekt WD-35A
Obiekt WD-35A
GWN na DK-2b km 0+500
Zakończenie kolumn CSC na DK-2b
Nasyp na DK-2b km 0+800
Przeprowadzanie badania płytą dynamiczną, obiekt PZD-12C
Przeprowadzanie badania płytą dynamiczną, obiekt PZD-12C
Przeprowadzanie badania płytą dynamiczną, obiekt PZD-12C
Skarpowanie na TG w km 5+300
Wykonanie podbudowy pomocniczej na DK-2a
Badanie zasypki płytą dynamiczna, obiekt WD-33
Montaż belek, obiekt MD+PZD-36
Montaż belek, obiekt MD+PZD-36
Montaż belek, obiekt MD+PZD-36
Montaż belek, obiekt MD+PZD-36
Montaż belek, obiekt MD+PZD-36
Montaż belek, obiekt MD+PZD-36
Montaż obiektu PZM-12C
Montaż obiektu PZM-12C
Montaż obiektu PZM-12C (4)
Obiekt PZD-31A
Parasol HDPE na obiekcie MD+PP-23A
Parasol HDPE na obiekcie MD+PP-23B
Parasol HDPE na obiekcie MD+PP-23B
Parasol HDPE na obiekcie MD+PP-23B
Wykonywanie podbudowy zasadniczej C90,3 na WD32
Wykonywanie warstwy SMA na TG w km 8+300
Wykonywanie wykopu na TG w km 9+800
drenaż zasypek, obiekt PZD-28A
drenaż zasypek, obiekt PZD-28A
Budowa GWN na TG km 3+000 P
Wykonanie barier stalowych w pasie rozdziału km 0+400
Rozkładanie geowłókniny w pasie rozdziału na TG w km 2+000
Wykonanie barier stalowych na TG w km 0+500 L
Gzymsy murów oporowych, obiekt WA-29
Gzymsy murów oporowych, obiekt WA-29
Gzymsy murów oporowych, obiekt WA-29
Gzymsy murów oporowych, obiekt WA-29
Gzymsy murów oporowych, obiekt WA-30
Gzymsy murów oporowych, obiekt WA-30
Gzymsy murów oporowych, obiekt WD-28
Gzymsy murów oporowych, obiekt WD-28
Mury oporowe, obiekt PZD-28A
Mury oporowe, obiekt PZD-28A
Obiekt WA-30
Obiekt WA-30
Schody skarpowe, obiekt WA-29
schody skarpowe, obiekt WD-28
schody skarpowe, obiekt WD-28
schody skarpowe, obiekt WD-28
Obiekt PZD-28A
Obiekt PZD-28A
Obiekt WA-29
Obiekt WA-30
Obiekt WD-28
Obiekt WD-28
Październik 2023 - ⇅
Wrzesień 2023 - ⇅
Sierpień 2023 - ⇅
Lipiec 2023 - ⇅
Czerwiec 2023 - ⇅
Maj 2023 - ⇅
Kwiecień 2023 - ⇅
Marzec 2023 - ⇅
Luty 2023 - ⇅
Styczeń 2023 - ⇅
Grudzień 2022 - ⇅
Listopad 2022 - ⇅
Październik 2022 - ⇅
Wrzesień 2022 - ⇅
Sierpień 2022 - ⇅
Lipiec 2022 - ⇅
Czerwiec 2022 - ⇅