Odcinek od węzła Kałuszyn (bez węzła) do węzła Groszki (z węzłem)


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gov.pl/web/gddkia/dla-wykonawcy-i-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 AUTOSTRADA II Sp. z o.o. ul. 73 Pułku Piechoty 1,
40-467 Katowice
Prace projektowe Usługodawca
2 GT Projekt Sp. z o.o. & Co Sp. K. ul. Parkowa 4,
62-080 Tarnowo Podgórne
Obsługa geodezyjna w okresie projektowania Dalszy usługodawca
3 G4 GEODEZJA Sp. z o.o. ul. Cienista 2,
31-831 Kraków
Obsługa geodezyjna w okresie projektowania Dalszy usługodawca
4 Daniel Maranda Pracownia
Analiz Środowiskowych ASANGA
ul. Osada Ojców 38,
04-211 Warszawa
Opracowanie dokumentacji środowiskowej Dalszy usługodawca
5 Wycena Nieruchomości
Olga Tott-Świątnicka
ul. Pirenejska 14 lok 2,
01-493 Warszawa
Opracowanie operatów opisowych działek wywłaszczonych pod budowę Usługodawca
6 TM-VIA Sp. z o.o. ul. Balicka 100,
30-149 Kraków
Wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu, wdrożenie, utrzymanie i demontaż tymczasowej organizacji ruchu Usługodawca
7 BHP "ERGO-LEX"
Marek Jabłoński
ul. Pęckowskiego 2 lok.40,
32-500 Chrzanów
Kompleksowa obsługa w zakresie BHP Usługodawca
8 Laboratorium Drogowe Bogaccy Sp. z o.o. ul. Słowicza 1,
95-030 Rzgów
Kompleksowa obsługa laboratoryjna w pełnym zakresie Usługodawca
9 Polservice Geo Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8,
00-613 Warszawa
Kompleksowa obsługa geodezyjna Usługodawca
10 ARBOR Sp. z o.o. Wyryki-Połód 122D,
22-205 Wyryki
Wycinka, karczowanie drzew i krzewów Podwykonawca robót
11 FPP ENVIRO Sp. z o.o. ul. Grójecka 194 lok. 169,
02-390 Warszawa
Prowadzenie nadzoru przyrodniczego Usługodawca
12 BSK RETURN S.A. ul. Towarowa 22,
42-400 Zawiercie
Dostawa stali zbrojeniowej Dostawca
13 CMC Poland Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie
Dostawa materiału-zbrojeń prefabrykowanych Dostawca
14 Konsorcjum Stali S.A. ul. Paderewskiego 120,
42-400 Zawiercie
Dostawa stali zbrojeniowej prefabrykowanej Dostawca
15 KRU-GOR ul. Piękna 6 lok. U1
19-300 Ełk
Rozpoznanie saperskie wraz z interwencyjnym nadzorem saperskim Usługodawca
16 P.U.H Elektro-Lech Łukasz Grzegorz Misiejuk ul.1 Maja 28
21-200 Parczew
Roboty energetyczne, w tym usunięcie kolizji oraz przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych Podwykonawca
17 BBR Polska sp. z o.o. ul. Annopol 14,
03-236 Warszawa
Kompleksowe wykonanie sprężenia obiektów inżynierskich kablami wewnętrzynymi z przyczepnością BBR VT CONA Podwykonawca
18 Cementownia WARTA S.A. Trębaczew, ul. Przemysłowa 17
98-355 Działoszyn
Dostawa cementu Dostawca
19 TOTALBUD Inwestycje
Sp.z o.o.
ul. Kozia Górka 4
04-317 Warszawa
Dostawa popiołu Dostawca
20 Andrzej Sikora "BUDEX" Ochotnica Górna (34-453),
Osiedle Sikory 40A
Kompleksowe wykonanie obiektów inżynieryjnych:
PZD-16C, PZD-16B, WD-18, WD-18A oraz WA-17
Podwykonawca
21 BUDPOL ul. Kopalniana 12J,
42-271 Częstochowa
Przygotowanie placu składowego oraz jego utrzymanie i ochrona Usługodawca
22 IMKOP Sp. z o.o. Ciecholewy 22,
89-607 Konarzyn
Wykonanie dróg serwisowych Podwykonawca
23 Przedsiębiorstwo Kolejowo-Odwodnieniowe Grek Dawid Greczek ul. Grodzka 18 lok. 2,
33-300 Nowy Sącz
Kompleksowe wykonanie kanalizacji deszczowej
- Sekcja 1 (km 524+005 - 531+840 bez DK2) Robocizna + Sprzęt
Podwykonawca
24 RAD-TRANS Radosław Antoniuk ul. Napoleona 63A,
05-230 Kobyłka
Rozładunek i przewóz kruszywa ze stacji PKP Mińsk Mazowiecki na teren budowy Usługodawca
25 ViaCon Polska ul. Przemysłowa 6,
64-130 Radzyń
Dostawa przepustów rurowych Dostawca
26 ZPB KACZMAREK Folwark 1,
63-900 Rawicz
Produkcja i dostawa prefabrykantów skrzynkowych Dostawca
27 Żelbety Matysek Daniel Matysek Podzagnańszcze 63,
26-140 Łączna
Kompleksowe wykonanie obiektów inżynieryjnych: WA-19 oraz PZŚ-18A Podwykonawca
28 Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjne PEBIS Sp. z o.o. ul. Słupska 58,
02-495 Warszawa
Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej Podwykonawca
29 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych ul. Na Ługach 7,
25-803 Kielce
Dostawa kruszywa 0-31,5 mm Dostawca
30 MOSTY ŁÓDŹ S.A. ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź Dostawa belek strunobetonowych Dostawca
31 ZBROPOL Leopold Kwapisz ul. Kielecka 36, 29-105 Krasocin Wbudowanie dostarczonej przez Wykonawcę stali zbrojeniowej w ramach obiektów PZD-16C, PZD-16B, WA-17, WD-18, WD-18A, WD-15, PZŚ-15A Dostawca
32 DOKA POLSKA Sp. z o.o. ul. Szklarniowa 8, 03-046 Warszawa Dzierżawa oraz sprzedaż elemnetów deskowań, rusztowań i komponentów firmy DOKA Dostawca
33 ARWO Daniel Pluszczewicz ul. Widok 40, 74-320 Barlinek Wykonanie zabezpieczenia antykoryzyjnego w ramach obiektów mostowych realizowanych przez Wykonawcę Dostawca
34 Dariusz Olech - Roboty i Usługi Budowlane Krużlowa Niżna 117, 33-330 Grybów Kompleksowe wykonanie biektów inżynieryjnych: PZŚ-15A i WD-15 Dostawca
35 INSTAL Sp. z o.o. Będzin, Będzino 85, 76-037 Będzino Przebudowa sieci gazowej (rura stalowa) wraz z czynnościami odbiorowymi oraz pracami hermetycznymi w zakresie włączeń do czynnej sieci gazowej Dostawca
36 INSTALBUD Żółkowscy Sp. k. ul. Kolejowa 82, 05-300 Targówka Budowa zasilania placu budowy Dostawca
37 KRYS-INSTAL Danuta Pszczoła Różnowo 611, 11-001 Dywity Przebudowa urządzeń melioracji wodnych oraz obiektów gospodarki wodnej Dostawca
38 Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. ul. Kościelna 1, 47-300 Krapkowice Dostawa mieszanki gabro o frakcji 0-31,5 mm Dostawca
39 Budownictwo Drogowe Kamil Bajerski ul. Grodziska 84, 05-830 Stara Wieś kompleksowe wykonanie przepustów rurowych drogowych (Robocizna + Sprzęt) Podwykonawca
40 FREZ MIX Anna Trochym-Zwolińska Bystrzyca 95, 20-258 Lublin wykonanie stabilizacji gruntu spoiwami hydraulicznymi w zakresie dróg serwisowych Podwykonawca
41 AF-konstrukcje Andrzej Filipowicz Osiedle Biała Wyżna 370, 33-330 Grybów kompleksowe wykonanie obiektów inżynieryjnych: MA+PZŚ-14A oraz WD-14 Podwykonawca
42 P.P.H.U. BUDAMREK Tomasz Rek ul. Kasprzykiewicza 92, 05-200 Wołomin/ Leśniakowizna wykonanie rozbiórek elementów dróg, ulic i obiektów kubaturowych Podwykonawca
43 CEMEX Sp. Z o.o. ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa dostawa mieszanki betonowej C12/15 oraz C30/37 Dostawca
44 INSTABUD Żółkowscy Sp. K. ul. Kolejowa 82, 05-300 Targówka Wynajem pojazdu HDS Usługodawca
45 Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego - Rychwalski, Gała - Spółka Jawna ul. Krośniewicka 54, 99-330 Kutno wykonanie zbiorników retencyjno-infiltracyjnych (ZBI-1, ZBI-2, ZBI-3, ZBI-4, ZBI-5, ZBI-6, ZBI-7, ZBI-8, ZBI-10) [Robocizna + Sprzęt Podwykonawca
46 CEMTON Dariusz Santorek ul. Królewiecka 21, 05-300 Mińsk Mazowiecki dostawa podbudowy oraz stabilizacji Dostawca
47 Dawid Obrzut Usługi Ogólnobudowlane Os. Kąclowa nr13, lok1 33-330 Grybów wykonanie prac ciesielskich w zakresie wykonania obiektu PZD-16C Dalszy usługodawca
48 Artur Główczyk Krużlowa Wyżna 336 33-325 Krużlowa Wyżna wykonanie prac ciesielskich w zakresie wykonania obiektów PZD-16B, WD-18, WD-18A Dalszy usługodawca
49 Aleksander Urbaniak KELO ul. Reja 2, 98-320 Osjaków wykonanie przepustów pod koroną drogi Podwykonawca
50 Konsorcjum firm MENARD oraz Remea ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa wzmocnienie podłoża na potrzeby posadowienia obiektów inżynierskich oraz nasypu drogowego wraz z wykonaniem prac remediacyjnych Podwykonawca
51 INDUSTRY PAINTS Sp. z o.o. ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 570, 60-451 Poznań Dostawa stabilizacji oraz cementu Dostawca
52 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych WYSOWA ul. Przyszłość nr 87, 06-126 Stanisławów Pierwszy Wykonanie obiektów inżynieryjnych WD-12, WD-13, PZŚ-13A Podwykonawca
53 ULMA Constrruccion Polska S.A. Koszajec 50, 05-840 Brwinów Najem elementów systemów deskowań i rusztowań oraz sprzedaż Towarów będących w ofercie ULMA Construccion Polska S.A. Dalszy podwykonawca
54 Tadeusz Szost ŻELBET ul. Kraszewskiego 171/12A, 33-380 Krynica Zdrój Wykonanie prac ciesielskich w zakresie wykonania obiektu WA-17 Dalszy usługodawca
55 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS BETONOWYCH "BOSTA-BETON" Sp. z o.o. ul. Ksawerów 30, 02-656 Warszawa Wytworzenie i dostawa betonu Dostawca
56 RUREX Sp. z o.o. ul. Bodycha 8a, 05-816 Dostawa materiałów - Studni oraz rur kanalizacji deszczowej Podwykonawca
57 Jacek Machuta prace ziemne Ciecholewy 22, 89-607 Konarzyny Wykonanie wykopów mostowych oraz platform roboczych Podwykonawca
58 Cemen Ożarów S.A. ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa Dostawa stabilizacji oraz cementu Dostawca
59 RENOMA ul. Naramowicka 253, 61-611 Poznań Monitoring wizyjny zaplecza budowy zgodnie ze wskazanym przez Wykonawcę zakresem Zleceniobiorca
60 BERNACKI ADAM USŁUGI OGÓLNO BUDOWLANE INTERBUD ul. Cegelnia 27C, 21-102 Ostrówek Wbudowanie dostarczonej przez Wykonawce stali zbrojeniowej w ramach obiektó WD-18, WD-18A, WD-15, PZŚ-15A Podwykonawca
61 P.H.U.B. Piotr Pawlica ul. Bankowa 3, 21-570 Drelów Wykonanie robót drogowych na Trasie Głównej Podwykonawca
62 TRANS-KOP Ryszard Baran ul. Mińska 102, 05-306 Jakubów Hałdowanie kruszywa na placu składowym Zleceniobiorca
63 AARSLEFF Sp. z o.o. ul. Aleja Wyścigowa 6,02-681 Warszawa Wykonanie robót planowanych na potrzeby posadownienia obiektów MA+PZŚ14A, MA+PP18A oraz MA+PP17B Podwykonawca
64 B2 Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 18, Warszawa 02-092 Dostawa oraz montaż łożysk dla obiektów mostowych Dostawca
65 ZS Budownictwo Sp. z o.o. ul. Hoża 86/410, Wykonanie objektó inżynierskich PZD-16, PZŚ-19A, Dalszy podwykonawca
00-682 Warszawa WD-20, MD+PP-18A oraz MD+PP-17A
66 Kopalnia Góry Łukasz Baran Aleksandrów 10, Sprzedaż piasku w ramach Inwestycji Zleceniobiorca
05-306 Jakubów
67 NEPTUN Sp. o.o. ul. Metalurgiczna 1c, Dostawa materiałów-wypustów betonowych Zleceniobiorca
20-234 Lublin
68 KOPALNIA PIASKU TOMASZ BARAN Góry 3A, Sprzedaż piasku Zleceniobiorca
05-306 Jakubów
69 Systemy i Technologie Sp. z o.o. ul. Kopalnia 7, Dostawa materiałów - deski gzymsowe na obiekty mostowe Dostawca
59-100 Polkowice
70 ROWIBUD Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 308, Dostawa materiałów - włazy żeliwo-betonowe oraz wpusty Zleceniobiorca
44-151 Gliwice
71 Ewa Giemza Firma Budowlana "GIEMBUD" ul. Międzygórze 104, Wbudowanie dostarczonej przez Wykonawcę stali zbrojeniowej w ramach obiektów PZD-16C oraz PZŚ-18A Podwykonawca
26-065 Piekoszów
72 ELIKOPOL BK Sp. z o.o. ul. Al. Armii Krajowej 220, Dostawa materiałów - geowłókniny Zleceniobiorca
43-316 Biesko-Białą
73 REGNARS Sp. z o.o. ul. Ceglana 7, Dostawa kruszywa 2-31,5mm Dostawca
65-211 Zielona Góra
74 CMC Poland Sp. o.o. ul. Piłsudskiego 82, Dostawa materiałów - siatki zbrojeniowej Zleceniobiorca
42-400
75 ARTUR TRANS Artur Pawlaczyk ul. Środkowa 66, Wynajem samochodu Dalszy usługodawca
05-083 Zaborów
76 PERI Polska Sp. z o.o. ul. Stołeczna 62, Sprzedaż elementów deskowań Dalszy podwykonawca
05-860 Płochcin
77 REGNARS Sp. o.o. ul. Ceglana 7, Dostawa kruszywa 2-31,5mm Dostawca
65-211 Zielona Góra
78 EDMAR Marcin Golik ul. Miła 2, Wynajem ciągnika Dalszy usługodawca
37-403 Pysznica
79 ROLNED Niedziałek Wojciech ul. Stefana Batorego 6, Wynajem ciągnika + beczka z operatorem Dalszy usługodawca
37-420 Rudnik
80 Trasport Ciężarowy, Handel obwony i stacjonary Stanisław Zębek ul. Bankowa 3, Wynajem ciągnika (beczja z operatorrem) Dalszy usługodawca
21-570 Drelów
81 WOD-MAR TOMASZ MARKOWSKI ul. Piękna 24, Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Podwykonawca
05-505 Prażmów dla potrzeb GW
82 Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym "RITBET" Sp. z o.o. ul. Zwierki 1/5, Dostawa materialow (wyloty i osadniki) Dalszy dostawca
16-600 Zabłudów
83 STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, Dostawa mieszanek betonowych Dostawca
Pruszków 05-800
84 CZYSTOŚĆ Sp.j. ul. Sławkowska 22, Wynajem zestawu maszyn i urządzeń Wynajmujący
05-200 Wołomin
85 SUB Sp. z o.o. ul. Pod Lodownią 14/60, Wbudowanie stali zbrojeniowej na obiektach WD-12 i WD-13 Zleceniobiorca
38-300 Gorlice
86 Zbych-Pol & Mobet Sp. o.o. ul.Betonowa 2, Dostawa prefabrykatów Dostawca
88-300 Mogilno
87 BEEWOOD Sp. z o.o. ul. Kapelanka 12, Dostawa materiału - sklejka Zleceniobiorca
30-347 Kraków
88 Mańkowski Andrzej "Usługi Budowlane" ul. Stanisława Anyszki 6, Wynajem pracowników fizycznych Zleceniobiorca
06-500 Mława
89 Krzysztof Gryglicki - Zakład Robót Ziemnych i Transportowych ul. Żytnia 26 lok. 61, Wynajem samochodu czteroosiowego Usługodawca
08-110 Siedlce
90 P.U.H. K. I P. Trans Krzysztof Pirtrzyk ul. Grabowa 5, Wynajem samochodów czteroosiowych 8x8 Usługodawca
26-300 Opoczno
91 ATUS Group Sp. z o.o. Sp. k. Sadkowa Góra 12, Dostawa materiału - geomembrana Zleceniobiorca
39-305 Borowa
92 YUNEX Sp. z o.o. ul. Żupniczej 11, Wykonanie prac instalacyjnych, dostawa podsystemów i urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem oraz uruchumienie Systemu Podwykonawca
Warszawa 03-821
93 SEKUŁA Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 85/21, Wykonanie objektów inżynierskich PZP-16, PZŚ-19A, WD-20, MD+PP-18A, MD+PP-17A Dalszy podwykonawca
02-001 Warszawa
94 NIKO M. BOCHAŃSKI, T. CZEKAJ, J. OSTROWIECKA Sp. k. Ostrów 338, Dostawa materiałów - geowłóknina Dostawca
37-700 Przemyśl
95 Zakład Ziemno Budowlany Jakub Iwan Borków 41A, Wykonanie zbiorników retencyjnych Podwykonawca
26-021 Daleszyce
96 CALVERO Sp. z o.o. Sp. k. ul. Katowicka 44, Dostawa materiałów - panele pochłaniające Dostawca
42-263 Wrzosowa
97 "Usługi Budowlane" Mańkowski Andrzej ul. Stanisława Anyszki 6, Wykonanie objektów inżynierskich PZD-16, PZŚ-19A, WD-20, MD+PP-18A oraz MD+PP-17A Dalszy podwykonawca
06-500 Mława
98 Przedsiebiorstwo Robót Inżynierskich WYSOWA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przyszłość nr 87, Prefabrykacja płyt drogowych betonowych Dostawca
06-126 Stanisławów Pierwszy
99 Usługi Dźwigowe Krystyna Pietruczuk ul. Kurpiowska 2/64, Świadczenie usług związanych z wynajmem sprzętu - dźwig Zleceniobiorca
08-110 Siedlce
100 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz Al. Piłsudzkiego 40, Dostawa materiałów - krawężniki betonowe Dostawca
18-400 Łomża
101 PK ISKRA ul. Bartosza Góowackiego 40D, Wynajem ciągnika ze szczotką i beczką Dalszy usługodawca
37-420 Rudnik nad Sanem
102 Transport Ciężarowy,Handel obwoźny i stacjonarny Stanisław Zębek Borek 25A, Wynajem ciągnika (beczka z operatorem) Dalszy usługodawca
26-920 Borek
103 ASBAU Sp. z o.o. ul. Wiatraczna 36a, Dostawa materiałów - paneli drewnianych Dostawca
63-900 Rawicz
104 Józef Gębicki - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Handlowo-Usługowe Export-Import ul. Topolowa 16, Wynajem pojazdu HDS Zleceniobiorca
08-103 Siedlce
105 Chrobok Sp. z.o.o. ul. Gościnna 101, Wykonanie kotek gruntowych przy obiekcie WA-17 Podwykonawca
43-220 Bojszowy
106 Alina i Ryszard Baran ul. Mieszka I 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Wynajem niezabudowaanych działek na potrzeby realizowanej inwestycji Wynajmujący
107 DEKE POLSKA Sp. z o.o. ul. Igołomska 10, dostawa materiałów - sklejka brzozowa Zleceniobiorca
30-983 Kraków
108 Usługi Dźwigowe Mateusz Pietruczuk ul. Kurpiowska 2/64, Wiadczenie usług związanych z wynajmem sprzętu Zleceniobiorca
08-110 Siedlce
109 ALIDADA Roboty Geodezyjne i Kartograficzne Andrzej Krzemień ul. Słońska Górny,Ciechocinek 87-720 Obsługa geodezyjna w zakresie obiektów WD-20, MA+PZŚ-14A, WD-15, PZŚ-15A, PZD-16C, WA-19, PP-17B oraz MD+PP-17A Podwykonawca
110 D&J KAMIENIARSTWO GROMIEC ul. Krótka 6, Dostawa materiału - krawężniki granitowe Dostawca
58-150 Strzegom
111 GRANIT ZEN Zenon Piekielny Morawa 8,58-120 Jaroszów Dostawa materiałów - krawężniki granitowe Dostawca
112 TRZUSKAWICA S.A. Siatkówka 24, Dostawa materiału - kruszywo frakcji 0/31,5mm Dostawca
26-052 Nowiny
113 Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. ul. Pieszycka 3,58-200 Dzierżoniów Dostawa materiałów - papa mostowa oraz środek gruntujący Dostawca
114 Przedsiębiorstwo Realizacyjne
INORA Sp. z o.o.
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, Dostawa materiałów - bloczki betonowe Dostawca
44-100 Gliwice
115 SIATMAR Marek Jankiewicz Sp. k. ul. Astrów 10,40-045 Katowice Dostawa materiałów dla ogrodzenia drogowego Dostawca
116 DWD System Sp. z o.o. ul. Jana H. Dąbrowskiego 570, dostawa i moztaż odwodnienia na obiektach mostowych Podwykonawca
60-451 Poznań
117 Kopalnia Górnicza Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 42,25-619 Kielce wyprodukowanie i dostawa mieszanek mineralno-asfaltowych Dostawca
118 Tadex-Pol Park Technologiczny Sp. z o.o. Binczarowa 142, wynajem pracowników fizycznych Zleceniobiorca
33-332 Florynka
119 IZOMOST Michał Fila ul. Fabryczna 14, Wykonanie izolacji termozgrzewalnej obietów mostowych Podwykonawca
26-670 Pionki
120 Michał Kamiński INSTAL-TEST ul. Karczówkowska 5A/206, 25-019 Kielce Wykonanie przyłącza SN dla Mas Bitumicznych Podwykonawca
121 VECO-BET Sp. z o.o. ul. Kościuszki 25/13,05-300 Mińsk Mazowiecki dostawa materiałów - stopnie skarpowe dostawca
122 CADmost Sp. z o.o. ul. Plebiscytowa 1, przeprowadzenie próbnych obciążeń obiektów mostowych zleceniobiorca
44-100 Gliwice
123 Rawlplug S.A. ul. Kwidzyńska 6, dostawa materiałów - kotwy dostawca
51-416 Wrocław
124 Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industrial S.A. ul. Na Ługach 7, dostawa kruszywa fracji 0-31,5 mm dostawca
25-803 Kielce
125 BOWIM S.A. ul. Niwecka 1E, dostawa materiału - dwuteownik HEA dostawca
41-200 Sosnowiec
126 KAMPIO KAMIL MAŚCIUK Zbytowa 19A, wykonanie zasypek obiektów mostowych podwykonawca
56-420 Bierutów
127 Kłosowski Henryk Zakład Remontowo-Budowlany ul. Górna 23, wykonanie robót brukarskich podwykonawca
05-825 Grodzisk Mazowiecki
128 Łukasz Brożyna Usługi Koparko Ładowarką Huta Szklana 21, wykonanie zasypek obiektów mostowych podwykonawca
26-004 Bieliny
129 STALPRODUKT S.A. ul. Wygoda 69, dostawa i montaż barier ochronnych drogowych i mostowych podwykonawca
32-700 Bochnia
130 Cement Ożarów S.A. ul. Ks. I. Skorupki 5, dostawa cementu dostawca
00-546 Warszawa
131 Raven's Rollers Wynajem Sprzętu Budowlanego Kamil Kruk Chrzanów Duży 54, Wynajem maszyn budowlanych wraz z operatorem dalszy usługodawca
05-825 Grodzisk Mazowiecki
132 TSL Sp. z o.o. Warszawa 04-992, montaż ekranów akustycznych podwykonawca
ul. Rafałowska 2A
133 GAND-BUD ADAM ZADURSKI ul. Zwycięstwa 31B, wykonanie zasypek obiektów mostowych podwykonawca
06-150 Świercze
134 CRB Sp. z o.o. ul. Marcepanowa 64, Wykonanie betonowych elementów dróg - ściek trójkątny oraz zabudowa kraty ściekowej podwykonawca
Warszawa 02-962
135 Orlen Asfalt Sp. z o.o. ul. Łukasiewicz 39, dostawa asfaltów na potrzeby dostawca
09-400 Płock
136 F.P.H.U. KOP-BUD Henryk Gąsiorek ul. Spółdzielcza 5A, wynajem samochodów samochodów czteroosiowych dalszy usługodawca
07-120 Korytnica
137 STYROBUD B.T.K. RADOMSCY SPÓŁKA JAWNA Trzeboś, ul. Góra 194, dostawa elementów betonowych dostawca
36-050 Sokołów Małopolski
138 Transport Towarowy Paź Renata ul. S. Konarskiego 3, wynajem samochodów czteroosiowych dalszy usługodawca
05-230 Kobyłka
139 TARCOPOL Sp. z o.o. ul. Składowa 16, wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego na obiektach mostowych podwykonawca
27-200 Strachowice
140 Pracownia Archeologiczna i Archeobotaniczna Arkadiusz Wiktor ul. Konińska 12, Prowadzenie nadzoru archeologicznego zleceniobiorca
62-560 Skulsk
141 ERPLAST Sp, z o.o. ul. Witebska 27, Dostawa i montaż osłon przeciwolśnieniowych dalszy podwykonawca
85-778 Bydgoszcz
142 Kompania Górnicza Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 42, Dostawa materiałów wraz z rozładunkiem dostawca
25-619 Kielce
143 BETARD Sp.z o.o. ul. Polna 30, Dostawa materiałów - belki podwalinowe dostawca
55-095 Długołęka
144 TOTALBUD Inwestycje Sp.z o.o. ul. Kozia Górka 4, prace związane z przekazaniem do unieszkodliwienia odpadów podwykonawca
04-317 Warszawa
145 FPiH PUSZ Ewa Pusz ul. Szreniawska 8, dostawa materiału - półki na wspornikach dostawa
04-833 Warszawa
146 GRILTEX Polska Sp. z o.o. ul. Obornicka 7, Złotkowo dostawa geokompozytu dostawa
62-002 Suchy Las
147 MARBUD Marek Kaniewski ul. Świderska 8 montaż balustrad na obiektach mostowych podwykonawca
05-480 Karczew
148 P.H.U. M-R-B Therm inż.. Mateusz Budziński Wilczyn 15 wykonanie montażu ogrodzenia drogowego podwykonawca
59-150 Grębocice
149 GIERA Znaki Drogowe Sp. j. ul. Lipowa 49A, dostawa wraz z montażem balustrad ochronnych U-11a dostawca
11-042 Jonkowo