Odcinek od węzła Kałuszyn (bez węzła) do węzła Groszki (z węzłem)


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gov.pl/web/gddkia/dla-wykonawcy-i-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 AUTOSTRADA II Sp. z o.o. ul. 73 Pułku Piechoty 1,
40-467 Katowice
Prace projektowe Usługodawca
2 GT Projekt Sp. z o.o. & Co Sp. K. ul. Parkowa 4,
62-080 Tarnowo Podgórne
Obsługa geodezyjna w okresie projektowania Dalszy usługodawca
3 G4 GEODEZJA Sp. z o.o. ul. Cienista 2,
31-831 Kraków
Obsługa geodezyjna w okresie projektowania Dalszy usługodawca
4 Daniel Maranda Pracownia
Analiz Środowiskowych ASANGA
ul. Osada Ojców 38,
04-211 Warszawa
Opracowanie dokumentacji środowiskowej Dalszy usługodawca
5 Wycena Nieruchomości
Olga Tott-Świątnicka
ul. Pirenejska 14 lok 2,
01-493 Warszawa
Opracowanie operatów opisowych działek wywłaszczonych pod budowę Usługodawca
6 TM-VIA Sp. z o.o. ul. Balicka 100,
30-149 Kraków
Wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu, wdrożenie,
utrzymanie i demontaż tymczasowej organizacji ruchu
Usługodawca
7 BHP "ERGO-LEX"
Marek Jabłoński
ul. Pęckowskiego 2 lok.40,
32-500 Chrzanów
Kompleksowa obsługa w zakresie BHP Usługodawca
8 Laboratorium Drogowe
Bogaccy Sp. z o.o.
ul. Słowicza 1,
95-030 Rzgów
Kompleksowa obsługa laboratoryjna w pełnym zakresie Usługodawca
9 Polservice Geo Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8,
00-613 Warszawa
Kompleksowa obsługa geodezyjna Usługodawca
10 ARBOR Sp. z o.o. Wyryki-Połód 122D,
22-205 Wyryki
Wycinka, karczowanie drzew i krzewów Podwykonawca robót
11 FPP ENVIRO Sp. z o.o. ul. Grójecka 194 lok. 169,
02-390 Warszawa
Prowadzenie nadzoru przyrodniczego Usługodawca
12 BSK RETURN S.A. ul. Towarowa 22,
42-400 Zawiercie
Dostawa stali zbrojeniowej Dostawca
13 CMC Poland Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 82,
42-400 Zawiercie
Dostawa materiału-zbrojeń prefabrykowanych Dostawca
14 Konsorcjum Stali S.A. ul. Paderewskiego 120,
42-400 Zawiercie
Dostawa stali zbrojeniowej prefabrykowanej Dostawca
15 KRU-GOR ul. Piękna 6 lok. U1
19-300 Ełk
Rozpoznanie saperskie wraz z interwencyjnym nadzorem saperskim Usługodawca
16 P.U.H Elektro-Lech
Łukasz Grzegorz Misiejuk
ul.1 Maja 28
21-200 Parczew
Roboty energetyczne, w tym usunięcie kolizji oraz przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych Podwykonawca
17 BBR Polska sp. z o.o. ul. Annopol 14
03-236 Warszawa
Kompleksowe wykonanie sprężenia obiektów inżynierskich kablami wewnętrzynymi z przyczepnością BBR VT CONA Podwykonawca
18 Cementownia WARTA S.A. Trębaczew
ul. Przemysłowa 17
98-355 Działoszyn
Dostawa cementu Dostawca
19 TOTALBUD Inwestycje
Sp.z o.o.
ul. Kozia Górka 4
04-317 Warszawa
Dostawa popiołu Dostawca
20 Andrzej Sikora "BUDEX" Ochotnica Górna (34-453),
Osiedle Sikory 40A
Kompleksowe wykonanie obiektów inżynieryjnych:
PZD-16C, PZD-16B, WD-18, WD-18A oraz WA-17
Podwykonawca
21 BUDPOL ul. Kopalniana 12J,
42-271 Częstochowa
Przygotowanie placu składowego oraz jego utrzymanie i ochrona Usługodawca
22 IMKOP Sp. z o.o. Ciecholewy 22,
89-607 Konarzyn
Wykonanie dróg serwisowych Podwykonawca
23 Przedsiębiorstwo Kolejowo-Odwodnieniowe Grek Dawid Greczek ul. Grodzka 18 lok. 2,
33-300 Nowy Sącz
Kompleksowe wykonanie kanalizacji deszczowej
- Sekcja 1 (km 524+005 - 531+840 bez DK2) Robocizna + Sprzęt
Podwykonawca
24 RAD-TRANS Radosław Antoniuk ul. Napoleona 63A,
05-230 Kobyłka
Rozładunek i przewóz kruszywa ze stacji PKP Mińsk Mazowiecki na teren budowy Usługodawca
25 ViaCon Polska ul. Przemysłowa 6,
64-130 Radzyń
Dostawa przepustów rurowych Dostawca
26 ZPB KACZMAREK Folwark 1,
63-900 Rawicz
Produkcja i dostawa prefabrykantów skrzynkowych Dostawca
27 Żelbety Matysek Daniel Matysek Podzagnańszcze 63,
26-140 Łączna
Kompleksowe wykonanie obiektów inżynieryjnych: WA-19 oraz PZŚ-18A Podwykonawca
28 Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjne PEBIS Sp. z o.o. ul. Słupska 58,
02-495 Warszawa
Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej Podwykonawca
29 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych ul. Na Ługach 7,
25-803 Kielce
Dostawa kruszywa 0-31,5 mm Dostawca
30 MOSTY ŁÓDŹ S.A. ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź Dostawa belek strunobetonowych Dostawca
31 ZBROPOL Leopold Kwapisz ul. Kielecka 36, 29-105 Krasocin Wbudowanie dostarczonej przez Wykonawcę stali zbrojeniowej w ramach obiektów PZD-16C, PZD-16B, WA-17, WD-18, WD-18A, WD-15, PZŚ-15A Dostawca
32 DOKA POLSKA Sp. z o.o. ul. Szklarniowa 8, 03-046 Warszawa Dzierżawa oraz sprzedaż elemnetów deskowań, rusztowań i komponentów firmy DOKA Dostawca
33 ARWO Daniel Pluszczewicz ul. Widok 40, 74-320 Barlinek Wykonanie zabezpieczenia antykoryzyjnego w ramach obiektów mostowych realizowanych przez Wykonawcę Dostawca
34 Dariusz Olech - Roboty i Usługi Budowlane Krużlowa Niżna 117, 33-330 Grybów Kompleksowe wykonanie biektów inżynieryjnych: PZŚ-15A i WD-15 Dostawca
35 INSTAL Sp. z o.o. Będzin, Będzino 85, 76-037 Będzino Przebudowa sieci gazowej (rura stalowa) wraz z czynnościami odbiorowymi oraz pracami hermetycznymi w zakresie włączeń do czynnej sieci gazowej Dostawca
36 INSTALBUD Żółkowscy Sp. k. ul. Kolejowa 82, 05-300 Targówka Budowa zasilania placu budowy Dostawca
37 KRYS-INSTAL Danuta Pszczoła Różnowo 611, 11-001 Dywity Przebudowa urządzeń melioracji wodnych oraz obiektów gospodarki wodnej Dostawca
38 Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. ul. Kościelna 1, 47-300 Krapkowice Dostawa mieszanki gabro o frakcji 0-31,5 mm Dostawca
39 Budownictwo Drogowe Kamil Bajerski ul. Grodziska 84, 05-830 Stara Wieś kompleksowe wykonanie przepustów rurowych drogowych (Robocizna + Sprzęt) Podwykonawca
40 FREZ MIX Anna Trochym-Zwolińska Bystrzyca 95, 20-258 Lublin wykonanie stabilizacji gruntu spoiwami hydraulicznymi w zakresie dróg serwisowych Podwykonawca
41 AF-konstrukcje Andrzej Filipowicz Osiedle Biała Wyżna 370, 33-330 Grybów kompleksowe wykonanie obiektów inżynieryjnych: MA+PZŚ-14A oraz WD-14 Podwykonawca
42 BUDPOL ul. Kopalniana 12J 42-271 Częstochowa hałdowanie kruszywa na placu składowym Usługodawca
43 BSK RETURN S.A. ul. Towarowa 22, 42-400 Zawiercie dostawa stali zbrojeniowej oraz zbrojenia prefabrykowanego wykonanego ze stali zrojeniowej Dostawca
44 Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. Z o.o. ul. Kościelna 1, 47-300 Krapkowice dostawa grysów Dostawca
45 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce dostawa kruszywa 0-31,5 mm Dostawca
46 P.P.H.U. BUDAMREK Tomasz Rek ul. Kasprzykiewicza 92, 05-200 Wołomin/ Leśniakowizna wykonanie rozbiórek elementów dróg, ulic i obiektów kubaturowych Podwykonawca
47 CEMEX Sp. Z o.o. ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa dostawa mieszanki betonowej C12/15 oraz C30/37 Dostawca
48 INSTABUD Żółkowscy Sp. K. ul. Kolejowa 82, 05-300 Targówka Wynajem pojazdu HDS Usługodawca
49 Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego - Rychwalski, Gała - Spółka Jawna ul. Krośniewicka 54, 99-330 Kutno wykonanie zbiorników retencyjno-infiltracyjnych (ZBI-1, ZBI-2, ZBI-3, ZBI-4, ZBI-5, ZBI-6, ZBI-7, ZBI-8, ZBI-10) [Robocizna + Sprzęt Podwykonawca
50 CEMTON Dariusz Santorek ul. Królewiecka 21, 05-300 Mińsk Mazowiecki dostawa podbudowy oraz stabilizacji Dostawca
51 Dawid Obrzut Usługi Ogólnobudowlane Os. Kąclowa nr13, lok1 33-330 Grybów wykonanie prac ciesielskich w zakresie wykonania obiektu PZD-16C Dalszy usługodawca
52 Artur Główczyk Krużlowa Wyżna 336 33-325 Krużlowa Wyżna wykonanie prac ciesielskich w zakresie wykonania obiektów PZD-16B, WD-18, WD-18A Dalszy usługodawca
53 Aleksander Urbaniak KELO ul. Reja 2, 98-320 Osjaków wykonanie przepustów pod koroną drogi Podwykonawca
54 P.P.H.U. BUDAMREK Tomasz Rek ul. Kasprzykiewicza 92, 05-200 Wołomin/ Leśniakowizna wykonanie obiektów inżynieryjnych PZD-16, PZŚ-19A, WD-20, MD+PP-18A, MD+PP-17A Podwykonawca
55 Konsorcjum firm MENARD oraz Remea ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa wzmocnienie podłoża na potrzeby posadowienia obiektów inżynierskich oraz nasypu drogowego wraz z wykonaniem prac remediacyjnych Podwykonawca
56 INDUSTRY PAINTS Sp. z o.o. ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 570, 60-451 Poznań Dostawa stabilizacji oraz cementu Dostawca
57 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych WYSOWA ul. Przyszłość nr 87, 06-126 Stanisławów Pierwszy Wykonanie obiektów inżynieryjnych WD-12, WD-13, PZŚ-13A Podwykonawca
58 ULMA Constrruccion Polska S.A. Koszajec 50, 05-840 Brwinów Najem elementów systemów deskowań i rusztowań oraz sprzedaż Towarów będących w ofercie ULMA Construccion Polska S.A. Dalszy podwykonawca
59 Tadeusz Szost ŻELBET ul. Kraszewskiego 171/12A, 33-380 Krynica Zdrój Wykonanie prac ciesielskich w zakresie wykonania obiektu WA-17 Dalszy usługodawca
60 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS BETONOWYCH "BOSTA-BETON" Sp. z o.o. ul. Ksawerów 30, 02-656 Warszawa Wytworzenie i dostawa betonu Dostawca
61 RUREX Sp. z o.o. ul. Bodycha 8a, 05-816 Dostawa materiałów - Studni oraz rur kanalizacji deszczowej Podwykonawca
62 CEMEX Sp. z o.o. ul. Krakowianków 46, 02-255 Warszawa Dostawa cementu w ramach inwestycji Dostawca
63 Jacek Machuta prace ziemne Ciecholewy 22, 89-607 Konarzyny Wykonanie wykopów mostowych oraz platform roboczych Podwykonawca
64 Cemen Ożarów S.A. ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa Dostawa stabilizacji oraz cementu Dostawca
65 RENOMA ul. Naramowicka 253, 61-611 Poznań Monitoring wizyjny zaplecza budowy zgodnie ze wskazanym przez Wykonawcę zakresem Zleceniobiorca
66 BERNACKI ADAM USŁUGI OGÓLNO BUDOWLANE INTERBUD ul. Cegelnia 27C, 21-102 Ostrówek Wbudowanie dostarczonej przez Wykonawce stali zbrojeniowej w ramach obiektó WD-18, WD-18A, WD-15, PZŚ-15A Podwykonawca
67 P.H.U.B. Piotr Pawlica ul. Bankowa 3, 21-570 Drelów Wykonanie robót drogowych na Trasie Głównej Podwykonawca
68 DOKA POLSKA Sp. z o.o. ul. Szklarniowa 8, 03-046 Warszawa Dzierżawa elementów deskowań i rusztowań firmy DOKA Dzierżawca
69 Budownictwo Drogowe Kamil Bajerski ul. Grodziska 84, 05-830 Stara Wieś Wynajem sprzętu Zleceniobiorca
70 TRANS-KOP Ryszard Baran ul. Mińska 102, 05-306 Jakubów Hałdowanie kruszywa na placu składowym Zleceniobiorca
71 RUREX Sp. z o.o. ul. Bodycha 8a, 05-816 Dostawa materiałów - rur kanalizacji deszczowej Zleceniobiorca
72 Polservice Geo Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8,
00-613 Warszawa
Przelot dronem - inwentaryzacja stanu budowy Zleceniobiorca
73 AARSLEFF Sp. z o.o. ul. Aleja Wyścigowa 6,
02-681 Warszawa
Wykonanie robót planowanych na potrzeby posadownienia obiektów MA+PZŚ14A, MA+PP18A oraz MA+PP17B Podwykonawca
74 BUDOWNICTWO DROGOWE
KAMIL BAJERSKI
ul. Grodziska 84,
05-830 Stara Wieś
Wykonanie zasypek mostowych Podwykonawca
75 B2 Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 18, Warszawa 02-092 Dostawa oraz montaż łożysk dla obiektów mostowych Dostawca
76 ZS Budownictwo Sp. z o.o. ul. Hoża 86/410,
00-682 Warszawa
Wykonanie objektó inżynierskich PZD-16, PZŚ-19A,
WD-20, MD+PP-18A oraz MD+PP-17A
Dalszy podwykonawca
77 TRANS-KOP Ryszard Baran ul. Mińska 102,
05-306 Jakubów
Hałdowanie kruszywa na placu składowym Zleceniobiorca
78 Kopalnia Góry Łukasz Baran Aleksandrów 10,
05-306 Jakubów
Sprzedaż piasku w ramach Inwestycji Zleceniobiorca
79 TRANS-KOP Ryszard Baran ul. Mińska 102,
05-306 Jakubów
Dostawa piasku Zleceniobiorca
80 NEPTUN Sp. o.o. ul. Metalurgiczna 1c,
20-234 Lublin
Dostawa materiałów-wypustów betonowych Zleceniobiorca
81 KOPALNIA PIASKU TOMASZ BARAN Góry 3A,
05-306 Jakubów
Sprzedaż piasku Zleceniobiorca
82 Systemy i Technologie Sp. z o.o. ul. Kopalnia 7,
59-100 Polkowice
Dostawa materiałów - deski gzymsowe na obiekty mostowe Dostawca
83 ROWIBUD Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 308,
44-151 Gliwice
Dostawa materiałów - włazy żeliwo-betonowe oraz wpusty Zleceniobiorca
84 Ewa Giemza Firma
Budowlana "GIEMBUD"
ul. Międzygórze 104,
26-065 Piekoszów
Wbudowanie dostarczonej przez Wykonawcę stali zbrojeniowej w ramach obiektów PZD-16C oraz PZŚ-18A Podwykonawca
85 ELIKOPOL BK Sp. z o.o. ul. Al. Armii Krajowej 220,
43-316 Biesko-Białą
Dostawa materiałów - geowłókniny Zleceniobiorca
86 RUREX Sp. z o.o. ul. Bodycha 8a,
05-816 Opacz
Dostawa materiałów - rur kanalizacyjnych Zleceniobiorca
87 TRANS-KOP Ryszard Baran ul. Mińska 102,
05-306 Jakubów
Wynajem magazynu Zleceniobiorca
88 REGNARS Sp. z o.o. ul. Ceglana 7,
65-211 Zielona Góra
Dostawa kruszywa 2-31,5mm Dostawca
89 CMC Poland Sp. o.o. ul. Piłsudskiego 82,
42-400
Dostawa materiałów - siatki zbrojeniowej Zleceniobiorca
90 Elektro-Lech Łukasz Grzegorz Misiejuk ul. 1 Maja 28,
21-200 Parczew
Wynajem samochodu czteroosiowego Usługodawca
91 ARTUR TRANS Artur Pawlaczyk ul. Środkowa 66,
05-083 Zaborów
Wynajem samochodu Dalszy usługodawca
92 PERI Polska Sp. z o.o. ul. Stołeczna 62,
05-860 Płochcin
Sprzedaż elementów deskowań Dalszy podwykonawca
93 REGNARS Sp. o.o. ul. Ceglana 7,
65-211 Zielona Góra
Dostawa kruszywa 2-31,5mm Dostawca
94 P.H.U.B. Piotr Pawlica ul. Bankowa 3,
21-570 Drelów
Mieszanie kruszyw Zleceniobiorca
95 EDMAR Marcin Golik ul. Miła 2,
37-403 Pysznica
Wynajem ciągnika Dalszy usługodawca
96 ROLNED Niedziałek Wojciech ul. Stefana Batorego 6,
37-420 Rudnik
Wynajem ciągnika + beczka z operatorem Dalszy usługodawca
97 Trasport Ciężarowy, Handel obwony i stacjonary Stanisław Zębek ul. Bankowa 3,
21-570 Drelów
Wynajem ciągnika (beczja z operatorrem) Dalszy usługodawca
98 WOD-MAR TOMASZ MARKOWSKI ul. Piękna 24,
05-505 Prażmów
Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
dla potrzeb GW
Podwykonawca
99 Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym "RITBET" Sp. z o.o. ul. Zwierki 1/5,
16-600 Zabłudów
Dostawa materialow (wyloty i osadniki) Dalszy dostawca
100 Przedsiebiorstwo Usługow Handlowe Elektro-Lech Łukasz Grzegorz Misiejuk ul. Maja 28,
21-200 Parczew
Wynajem samochodu czteroosiowego Dalszy usługodawca
101 STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10,
Pruszków 05-800
Dostawa mieszanek betonowych Dostawca
102 CZYSTOŚĆ Sp.j. ul. Sławkowska 22,
05-200 Wołomin
Wynajem zestawu maszyn i urządzeń Wynajmujący
103 P.H.U.B. Piotr Pawlica ul. Bankowa 3,
21-570 Drelów
Przygotowanie placu skłądowego wraz z utwardzeniem Zleceniobiorca
104 P.H.U.B. Piotr Pawlica ul. Bankowa 3,
21-570 Drelów
Przygotowanie placu składowego Zleceniobiorca
105 ROWIBUD Sp. z o.o. ul.Daszyńskiego 308,
44-151 Gliwice
Dostawa materiału wpusty mostowe Zleceniobiorca
106 REGNARS Sp. o.o. ul. Ceglana 7,
65-211 Zielona Góra
Dostawa kruszywa 2-31,5 mm Dostawca
107 REGNARS Sp. o.o. ul. Ceglana 7,
65-211 Zielona Góra
Dostawa kruszywa 2-31,5 mm Dostawca
108 SUB Sp. z o.o. ul. Pod Lodownią 14/60,
38-300 Gorlice
Wbudowanie stali zbrojeniowej na obiektach WD-12 i WD-13 Zleceniobiorca
109 DOKA POLSKA Sp. z o.o. ul. Szklarniowa 8,
00-682 Warszawa
Sprzedaż sklejki Sprzedający
110 NEPTUN Sp. o.o. ul. Matalurgiczna 1c,
20-234 Lublin
Dostawa materiałów do kanalizacji deszczowej Zleceniobiorca
111 BUDPOL Sp. z o.o. ul. Kopalniana 12J
42-271 Częstochowa
Mieszanie kruszywa Zleceniobiorca
112 BUDPOL Sp. z o.o. ul. Kopalniana 12J
42-271 Częstochowa
Najem sprzętu Zleceniobiorca
113 Zbych-Pol & Mobet Sp. o.o. ul.Betonowa 2,
88-300 Mogilno
Dostawa prefabrykatów Dostawca
114 BEEWOOD Sp. z o.o. ul. Kapelanka 12,
30-347 Kraków
Dostawa materiału - sklejka Zleceniobiorca
115 ARTUR TRANS Artur Pawlaczyk ul. Środkowa 66,
05-083 Zaborów
Wynajem samochodu czteroosiowego Usługodawca
116 Przedsiebiorstwo Usługow Handlowe Elektro-Lech Łukasz Grzegorz Misiejuk ul. Maja 28,
21-200 Parczew
Wynajem samochodu czteroosiowego Usługodawca
117 CZYSTOŚĆ Sp. j. ul. Sławkowska 22,
05-200 Wołomin
Wykonanie frezowania nawierzchni Zleceniobiorca
118 PERI Polska Sp. z o.o. ul. Stołeczna 62,
05-860 Płochcinie
Dzierżawa oraz sprzedaż elementów deskowania (szalunków, rusztowań) Wydzierżawiający
119 Mańkowski Andrzej "Usługi Budowlane" ul. Stanisława Anyszki 6,
06-500 Mława
Wynajem pracowników fizycznych Zleceniobiorca
120 Trasport Ciężarowy, Handel obwony i stacjonary Stanisław Zębek Borek 25A,
26-920 Borek
Wynajem ciągnika (beczka z operatorem) Usługodawca
121 ROLNED Niedziałek Wojciech ul. Stefana Batorego 6,
37-420 Rudnik
Wynajem ciągnika + beczka z operatorem Usługodawca
122 P.P.H.U. BUDAMREK Tomasz Rek ul. Kasprzykiewicza 92,
05-200 Wołomin/ Leśniakowizna
Dostawa materiału - Żwir 2-8mm Zleceniobiorca
123 AF-konstrukcje Andrzej Filipowicz Osiedle Biała Wyżna 370,
33-330 Grybów
Dostawa płyt drogowych Zleceniobiorca
124 Krzysztof Gryglicki - Zakład Robót
Ziemnych i Transportowych
ul. Żytnia 26 lok. 61,
08-110 Siedlce
Wynajem samochodu czteroosiowego Usługodawca
125 P.U.H. K. I P. Trans Krzysztof Pirtrzyk ul. Grabowa 5,
26-300 Opoczno
Wynajem samochodów czteroosiowych 8x8 Usługodawca
126 CZYSTOŚĆ Sp. j. ul. Sławkowska 22,
05-200 Wołomin
Wytworzenie nawierzchni bitumicznej (produkcja) i transport: dla tymczasowego objazdu - bypassu Podwykonawca
127 ATUS Group Sp. z o.o. Sp. k. Sadkowa Góra 12,
39-305 Borowa
Dostawa materiału - geomembrana Zleceniobiorca
128 YUNEX Sp. z o.o. ul. Żupniczej 11,
Warszawa 03-821
Wykonanie prac instalacyjnych, dostawa podsystemów i urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem oraz uruchumienie Systemu Podwykonawca
129 RUREX Sp. z o.o. ul. Boducha 8a,
05-816 Opacz
Dostawa materiałów - rur żelbetowych Zleceniobiorca
130 SEKUŁA Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 85/21,
02-001 Warszawa
Wykonanie objektów inżynierskich PZP-16, PZŚ-19A, WD-20, MD+PP-18A, MD+PP-17A Dalszy podwykonawca
131 NIKO M. BOCHAŃSKI, T. CZEKAJ, J. OSTROWIECKA Sp. k. Ostrów 338,
37-700 Przemyśl
Dostawa materiałów - geowłóknina Dostawca
132 NEPTUN Sp. o.o. ul. Metalurgiczna 1c,
20-234 Lublin
Dostawa materiałów - wloty i wyloty KPED Dostawca
133 Zakład Ziemno Budowlany Jakub Iwan Borków 41A,
26-021 Daleszyce
Wykonanie zbiorników retencyjnych Podwykonawca
134 Przedsiebiorstwo Usługow Handlowe
Elektro-Lech Łukasz Grzegorz Misiejuk
ul. Maja 28,
21-200 Parczew
Wynajem samochodu czteroosiowego Usługodawca
135 EDMAR Marcin Golik ul. Miła 2,
37-403 Pysznica
Wynajem ciągnika (beczka z wodą) Usługodawca
136 CALVERO Sp. z o.o. Sp. k. ul. Katowicka 44,
42-263 Wrzosowa
Dostawa materiałów - panele pochłaniające Dostawca
137 "Usługi Budowlane" Mańkowski Andrzej ul. Stanisława Anyszki 6,
06-500 Mława
Wykonanie objektów inżynierskich PZD-16, PZŚ-19A, WD-20, MD+PP-18A oraz MD+PP-17A Dalszy podwykonawca
138 Przedsiebiorstwo Robót Inżynierskich WYSOWA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przyszłość nr 87,
06-126 Stanisławów Pierwszy
Prefabrykacja płyt drogowych betonowych Dostawca
139 REGNARS Sp. z o.o. ul. Ceglana 7,
65-211 Zielona Góra
Dostawa kruszywa 0-31,5mm Dostawca
140 Usługi Dźwigowe Krystyna Pietruczuk ul. Kurpiowska 2/64,
08-110 Siedlce
Świadczenie usług związanych z wynajmem sprzętu - dźwig Zleceniobiorca
141 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz Al. Piłsudzkiego 40,
18-400 Łomża
Dostawa materiałów - krawężniki betonowe Dostawca
142 PK ISKRA ul. Bartosza Góowackiego 40D,
37-420 Rudnik nad Sanem
Wynajem ciągnika ze szczotką i beczką Dalszy usługodawca
143 PK ISKRA ul. Bartosza Góowackiego 40D,
37-420 Rudnik nad Sanem
Wynajem ciągnika ze szczotką i beczką Dalszy usługodawca
144 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Elektro-Lech Łukasz Grzegorz Misiejuk ul. 1 Maja 28,
21-200 Parczew
Wynajem samochodu czteroosiowego Dalszy usługodawca
145 Krzysztof Gryglicki - Zakład Robót Ziemnych i Transportowych ul. Żytnia 26 lok. 61,
08-110 Siedlce
Wynajem samochodu czteroosiowego Dalszy usługodawca
146 EDMAR Marcin Golik ul. Miła 2,
37-403 Pysznica
Wynajem ciągnika (beczka z wodą) Dalszy usługodawca
147 Transport Ciężarowy,Handel obwoźny i stacjonarny Stanisław Zębek Borek 25A,
26-920 Borek
Wynajem ciągnika (beczka z operatorem) Dalszy usługodawca
148 P.U.H. K. I P. Trans Krzysztof Pirtrzyk ul. Grabowa 5,
26-300 Opoczno
Wynajem samochodów czteroosiowych 8x8 Dalszy usługodawca
149 ARTUR TRANS Artur Pawlaczyk ul. Środkowa 66,
05-083 Zaborów
Wynajem samochodu czteroosiowego 8x8 Dalszy usługodawca
150 ROLNED Niedziałek Wojciech ul. Stefana Batorego 6,
37-420 Rudnik nad Sanem
Wynajem ciągnika + beczka z operatorem Dalszy usługodawca
151 ASBAU Sp. z o.o. ul. Wiatraczna 36a,
63-900 Rawicz
Dostawa materiałów - paneli drewnianych Dostawca
152 BEEWOOD Sp. z o.o. ul. Kapelanka 12,
30-347 Kraków
Dostawa materiałów - sklejka brzozowa Zleceniobiorca
153 Józef Gębicki - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Handlowo-Usługowe
Export-Import
ul. Topolowa 16,
08-103 Siedlce
Wynajem pojazdu HDS Zleceniobiorca
154 Chrobok Sp. z.o.o. ul. Gościnna 101,
43-220 Bojszowy
Wykonanie kotek gruntowych przy obiekcie WA-17 Podwykonawca
155 Alina i Ryszard Baran ul. Mieszka I 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
ul. Mińska 102, 05-306 Jakubów
Wynajem niezabudowaanych działek na potrzeby realizowanej inwestycji Wynajmujący
156 DEKE POLSKA Sp. z o.o. ul. Igołomska 10,
30-983 Kraków
dostawa materiałów - sklejka brzozowa Zleceniobiorca
157 Usługi Dźwigowe Mateusz Pietruczuk ul. Kurpiowska 2/64,
08-110 Siedlce
Wiadczenie usług związanych z wynajmem sprzętu Zleceniobiorca
158 BKS RETURN S.A. ul. Towarowej 22,
42-400 Zawarcie
Dostara materiału - stali zbroniejeniowej oraz zbrojenie prefabrykowanego Dostawca
159 ALIDADA
Roboty Geodezyjne i Kartograficzne Andrzej Krzemień
ul. Słońska Górny,
Ciechocinek 87-720
Obsługa geodezyjna w zakresie obiektów WD-20, MA+PZŚ-14A, WD-15, PZŚ-15A, PZD-16C, WA-19, PP-17B oraz MD+PP-17A Podwykonawca
160 D&J KAMIENIARSTWO GROMIEC ul. Krótka 6,
58-150 Strzegom
Dostawa materiału - krawężniki granitowe Dostawca
161 GRANIT ZEN Zenon Piekielny Morawa 8,
58-120 Jaroszów
Dostawa materiałów - krawężniki granitowe Dostawca
162 Laboratorium Drogowe
Bogaccy Sp. z o.o
ul. Słowiczej 1,
95-030 Rzgów
Zaprojektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych Zleceniobiorca
163 TRZUSKAWICA S.A. Siatkówka 24,
26-052 Nowiny
Dostawa materiału - kruszywo frakcji 0/31,5mm Dostawca
164 Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. ul. Pieszycka 3,
58-200 Dzierżoniów
Dostawa materiałów - papa mostowa oraz środek gruntujący Dostawca
165 NEPTUN Sp. o.o. ul Metalurgiczna 1c,
20-234 Lublin
Dostawa materiałów - wpusty mimośrodowe Dostawca
166 Przedsiębiorstwo Realizacyjne
INORA Sp. z o.o.
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11,
44-100 Gliwice
Dostawa materiałów - bloczki betonowe Dostawca
167 SIATMAR Marek Jankiewicz Sp. k. ul. Astrów 10,
40-045 Katowice
Dostawa materiałów dla ogrodzenia drogowego Dostawca
168 NEPTUN Sp. z o.o. ul. Metalurgiczna 1c,
20-234 Lublin
Dostawa materiałów - rury HDPE Dostawca
169 ARTUR TRANS Artur Pawlaczyk ul. Środkowa 66,
05-083 Zaborów
Wynajem samochodu czteroosiowego Dalszy usługodawca
170 DWD System Sp. z o.o. ul. Jana H. Dąbrowskiego 570,
60-451 Poznań
dostawa i moztaż odwodnienia na obiektach mostowych Podwykonawca
171 Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. ul. Kościelna 1,
47-300 Krapkowice
dostawa piasku gabro 0/2 mm Dostawca
172 Kopalnia Górnicza Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 42,
25-619 Kielce
wyprodukowanie i dostawa mieszanek mineralno-asfaltowych Dostawca
173 Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. ul. Pieszycka 3,
58-200 Dzierżoniów
papa mostowa oraz środek gruntujący Dostawca
174 Tadex-Pol Park Technologiczny Sp. z o.o. Binczarowa 142,
33-332 Florynka
wynajem pracowników fizycznych Zleceniobiorca
175 Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. ul. Pieszycka 3,
58-200 Dzierżoniów
Papa mostowa oraz środek gruntujący Dostawca
176 IZOMOST Michał Fila ul. Fabryczna 14,
26-670 Pionki
Wykonanie izolacji termozgrzewalnej obietów mostowych Podwykonawca
177 Michał Kamiński INSTAL-TEST ul. Karczówkowska 5A/206,
25-019 Kielce
Wykonanie przyłącza SN dla Mas Bitumicznych Podwykonawca
178 DEKE POLSKA Sp. z o.o. ul. Igolomska 10,
30-983 Kraków
sklejka brzozowa dostawca
179 PK ISKRA ul. Bartosza Góowackiego 40D,
37-420 Rudnik nad Sanem
wynajem ciągnika ze szczotką i beczką dalszy usługodawca
180 ROLNED Niedziałek Wojciech ul. Stefana Batorego 6,
37-420 Rudnik
wynajem ciągnika + beczka z operatorem dalszy usługodawca
181 Transport Ciężarowy,Handel obwoźny i stacjonarny Stanisław Zębek Borek 25A,
26-920 Borek
wynajem ciągnika (beczka z operatorem) dalszy usługodawca
182 RUREX Sp. z o.o. ul. Bodycha 8a, 05-816 Opacz dostawa materiałów - nasuwka rury dostawca
183 VECO-BET Sp. z o.o. ul. Kościuszki 25/13,
05-300 Mińsk Mazowiecki
dostawa materiałów - stopnie skarpowe dostawca
184 P.H.U.B. Piotr Pawlica ul. Bankowa 3,
21-570 Drelów
przygotowanie placu skłądowego zleceniobiorca
185 Krzysztof Gryglicki - Zakład Robót Ziemnych i Transportowych ul. Żytnia 26 lok. 61,
08-110 Siedlce
wynajem samochodu czteroosiowego dalszy usługodawca
186 P.H.U.B. Piotr Pawlica ul. Bankowa 3,
21-570 Drelów
transport stabilizacji zleceniobiorca
187 CADmost Sp. z o.o. ul. Plebiscytowa 1,
44-100 Gliwice
przeprowadzenie próbnych obciążeń obiektów mostowych zleceniobiorca
188 RUREX Sp. z o.o. ul. Bodycha 8a,
05-816 Opacz
dostawa materiałów - zastawek kanałowych dostawca
189 Rawlplug S.A. ul. Kwidzyńska 6,
51-416 Wrocław
dostawa materiałów - kotwy dostawca
190 Rawlplug S.A. ul. Kwidzyńska 6,
51-416 Wrocław
dostawa materiałów - kotwy dostawca
191 Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industrial S.A. ul. Na Ługach 7,
25-803 Kielce
dostawa kruszywa fracji 0-31,5 mm dostawca
192 Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. ul. Pieszycka 3,
58-200 Dzierżoniów
dostawa materiału - papa mostowa oraz środek gruntujący dostawca
193 Przedsiebiorstwo Usługow Handlowe Elektro-Lech Łukasz Grzegorz Misiejuk ul. 1 Maja 28,
21-200 Parczew
wynajem samochodu czteroosiowego 8x8 wraz z kierowcą dalszy usługodawca
194 BOWIM S.A. ul. Niwecka 1E,
41-200 Sosnowiec
dostawa materiału - dwuteownik HEA dostawca
195 RUREX Sp. z o.o. ul. Bodycha 8a,
05-816 Opacz
dostawa materiałów - zastawek kanałowych dostawca
196 KAMPIO KAMIL MAŚCIUK Zbytowa 19A,
56-420 Bierutów
wykonanie zasypek obiektów mostowych podwykonawca
197 Kłosowski Henryk
Zakład Remontowo-Budowlany
ul. Górna 23,
05-825 Grodzisk Mazowiecki
wykonanie robót brukarskich podwykonawca
198 STRABAG Sp. z o.o. Pruszków 05-800,
ul. Parzniewdka 10
dostawa żwiru 8-16mm dostawca
199 EDMAR Marcin Golik ul. Miła 2,
37-403 Pysznica
wynajem ciagnika (beczka z wodą) dalszy usługodawa
200 Łukasz Brożyna Usługi Koparko Ładowarką Huta Szklana 21,
26-004 Bieliny
wykonanie zasypek obiektów mostowych podwykonawca
201 BUDPOL Sp. z o.o. ul. Kopalnia 12J,
42-271 Częstochowa
usługi transportu betonu dostawca
202 STALPRODUKT S.A. ul. Wygoda 69,
32-700 Bochnia
dostawa i montaż barier ochronnych drogowych i mostowych podwykonawca
203 TRZUSKAWICA S.A. Siatkówka 24,
26-052 Nowiny
dostawa materiałów - kruszywo frakcji 80/150mm dostawca
204 Cement Ożarów S.A. ul. Ks. I. Skorupki 5,
00-546 Warszawa
dostawa cementu dostawca
205 Krzysztof Gryglicki - Zakład Robót Ziemnych i Transportowych ul. Żytnia 26 lok. 61,
08-110 Siedlce
Wynajem samochodów czterosiowych 8x8 dalszy usługodawca
206 Raven's Rollers Wynajem Sprzętu Budowlanego Kamil Kruk Chrzanów Duży 54,
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Wynajem maszyn budowlanych wraz z operatorem dalszy usługodawca
207 TSL Sp. z o.o. Warszawa 04-992,
ul. Rafałowska 2A
montaż ekranów akustycznych podwykonawca
208 TM-VIA Sp. z o.o. Maszków, ul. Krakowska 461,
32-095 Iwanowice
wykonanie tablic informacyjnych zleceniobiorca
209 GAND-BUD ADAM ZADURSKI ul. Zwycięstwa 31B,
06-150 Świercze
wykonanie zasypek obiektów mostowych podwykonawca
210 Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. ul. Pieszycka 3,
58-200 Dzierżoniów
papa mostowa zleceniobiorca
211 RUREX Sp. z o.o. ul. Bodycha 8a,
05-816 Opacz
dostawa materiałów dla kanalizacji deszczowej dostawca
212 P.P.H.U CEMTON Dariusz Santorek ul. Królewiecka 21,
05-300 Mińsk Mazowiecki
dostawa mieszanek betonowych dostawca
213 CRB Sp. z o.o. ul. Marcepanowa 64,
Warszawa 02-962
Wykonanie betonowych elementów dróg - ściek trójkątny oraz zabudowa kraty ściekowej podwykonawca
214 Orlen Asfalt Sp. z o.o. ul. Łukasiewicz 39,
09-400 Płock
dostawa asfaltów na potrzeby dostawca
215 Orlen Asfalt Sp. z o.o. ul. Łukasiewicz 39,
09-400 Płock
dostawa asfaltów na potrzeby dostawca
216 F.P.H.U. KOP-BUD Henryk Gąsiorek ul. Spółdzielcza 5A,
07-120 Korytnica
wynajem samochodów samochodów czteroosiowych dalszy usługodawca
217 STYROBUD B.T.K. RADOMSCY
SPÓŁKA JAWNA
Trzeboś, ul. Góra 194,
36-050 Sokołów Małopolski
dostawa elementów betonowych dostawca
218 Transport Towarowy Paź Renata ul. S. Konarskiego 3,
05-230 Kobyłka
wynajem samochodów czteroosiowych dalszy usługodawca
219 Konsorcjum Stali S.A. ul. Paderewskiego 120,
42-400 Zawiercie
dostawa materiałów - kosze zbrojeniowe dostawca
220 Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. ul. Pieszycka 3,
58-200 Dzierżoniów
dostawa materiału - papa mostowa oraz środek gruntujący dostawca
221 Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. ul. Kościelna 1,
47-300 Krapkowice
dostawa piasku gabro 0/2 mm dostawa
222 Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. ul. Pieszycka 3,
58-200 Dzierżoniów
dostawa materiału - papa mostowa oraz środek gruntujący dostawca
223 NIKO M. BOCHAŃSKI, T. CZEKAJ, J. OSTROWIECKA Sp. k. Ostrów 338,
37-700 Przemyśl
dostawa materiału - geowłóknina dostawca
224 TARCOPOL Sp. z o.o. ul. Składowa 16,
27-200 Strachowice
wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego na obiektach mostowych podwykonawca
225 Raven's Rollers Wynajem Sprzętu Budowlanego Kamil Kruk Chrzanów Duży 54,
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Wynajem maszyn budowlanych wraz z operatorem dalszy usługodawca
226 Krzysztof Gryglicki - Zakład Robót Ziemnych i Transportowych ul. Żytnia 26 lok. 61,
08-110 Siedlce
Wynajem samochodów czteroosiowych usługodawca
227 Pracownia Archeologiczna i Archeobotaniczna Arkadiusz Wiktor ul. Konińska 12,
62-560 Skulsk
Prowadzenie nadzoru archeologicznego zleceniobiorca
228 Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. ul. Pieszycka 3,
58-200 Dzierżoniów
Dostawa materiału - papa mostowa oraz środek gruntujący dostawca
229 ERPLAST Sp, z o.o. ul. Witebska 27,
85-778 Bydgoszcz
Dostawa i montaż osłon przeciwolśnieniowych dalszy podwykonawca
230 Kompania Górnicza Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 42,
25-619 Kielce
Dostawa materiałów wraz z rozładunkiem dostawca
231 BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30,
55-095 Długołęka
Dostawa materiałów - belki podwalinowe dostawca
232 TOTALBUD Inwestycje Sp.z o.o. ul. Kozia Górka 4,
04-317 Warszawa
prace związane z przekazaniem do unieszkodliwienia odpadów podwykonawca
233 FPiH PUSZ Ewa Pusz ul. Szreniawska 8,
04-833 Warszawa
dostawa materiału - półki na wspornikach dostawa
234 RUREX Sp. z o.o. ul. Bodycha 8a,
05-816 Opacz
dostawa materiału dla kanalizacji deszczowej dostawa
235 RUREX Sp. z o.o. ul. Bodycha 8a,
05-816 Opacz
dostawa materiału dla kanalizacji deszczowej dostawa
236 NEPTUN Sp. z o.o. ul. Metalurgiczna 1c,
20-234 Lublin
dostawa materiałów do kanalizacji deszczowej dostawa
237 Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. ul. Kościelna 1,
47-300 Krapkowice
dostawa kruszyw dostawa
238 Kompania Górnicza Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 42,
25-619 Kielce
usługa dzierżawy Wytwórni Mas Bitumicznych wynajmujący
239 Kompania Górnicza Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 42,
25-619 Kielce
usługa najmu sprzętu i maszyn zgodnych z wymogami SST dla ułożenia mas bitumicznych wynajmujący
240 Kompania Górnicza Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 42,
25-619 Kielce
usługa transportowa - przewóz MMA dostawca
241 REGNARS Sp. z o.o. ul. Ceglana 7,
65-211 Zielona Góra
dostawa kruszywa 2-31,5 mm dostawa
242 STALPRODUKT-WAMECH Sp. z o.o. ul. Wygoda 69,
32-700 Bochnia
montaż barier zleceniobiorca
243 TRANS-KOP Ryszard Baran ul. Mińska 102,
05-306 Jakubów
wywóz materiału zleceniobiorca
244 P.P.H.U CEMTON Dariusz Santorek ul. Królewiecka 21,
05-300 Mińsk Mazowiecki
dostawa mieszanki C5/6 dostawa
245 GRILTEX Polska Sp. z o.o. ul. Obornicka 7, Złotkowo
62-002 Suchy Las
dostawa geokompozytu dostawa
246 RAD-TRANS Radosław Antoniuk ul. Napoleona 63A,
05-230 Kobyłka
rozładunek i przewóz kruszywa ze stacji PKP Mińsk Mazowiecki na placu składowego zleceniobiorca
247 P.P.H.U CEMTON Dariusz Santorek ul. Królewiecka 21,
05-300 Mińsk Mazowiecki
dostawa piasku płukanego dostawa
248 Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industrial S.A. ul. Na Ługach 7,
25-803 Kielce
dostawa kruszyw dostawa
249 RUREX Sp. z o.o. ul. Bodycha 8A
05-816 Opacz
dostawa materiału dla kanalizacji deszczowej dostawa
250 MARBUD Marek Kaniewski ul. Świderska 8
05-480 Karczew
montaż balustrad na obiektach mostowych podwykonawca
251 P.H.U. M-R-B Therm inż.. Mateusz Budziński Wilczyn 15
59-150 Grębocice
wykonanie montażu ogrodzenia drogowego podwykonawca
252 EDMAR Marcin Golik ul. Miła 2,
37-403 Pysznica
wynajem ciągnika (beczka z wodą) dalszy usługodawca
253 PK ISKRA ul. Bartosza Głowackiego 40D,
37-420 Rudnik nad Sanem
wynajem ciągnika ze szotką i beczką dalszy usługodawca
254 Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjne PEBIS Sp. z o.o. ul. Słupska 58,
02-495 Warszawa
wykonanie prac dot. zmiany w projekcie kanalizacji deszczowej podwykonawca
255 Konsorcjum Stali S.A ul. Paderewskiego 120,
42-400 Zawiercie
dostawa materiałów - kosze zbrojeniowe dostawca
256 GIERA Znaki Drogowe Sp. j. ul. Lipowa 49A,
11-042 Jonkowo
dostawa wraz z montażem balustrad ochronnych U-11a dostawca
257 STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10,
Pruszków 05-800
dostawa mieszanek betonowych dostawca
258 Laboratorium Drogowe Bogaccy Sp. z o.o. ul. Słowiczej 1,
95-030 Rzgów
zaprojektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych zleceniobiorca