Odcinek od węzła Kałuszyn (bez węzła) do węzła Groszki (z węzłem)


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 AUTOSTRADA II Sp. z o.o ul. 73 Pułku Piechoty 1,
40-467 Katowice
Prace projektowe Usługodawca
2 GT Projekt Sp. z o.o. & Co Sp. K. ul. Parkowa 4,
62-080 Tarnowo Podgórne
Obsługa geodezyjna w okresie projektowania Dalszy usługodawca
3 G4 GEODEZJA Sp. z o.o. ul. Cienista 2,
31-831 Kraków
Obsługa geodezyjna w okresie projektowania Dalszy usługodawca
4 Daniel Maranda Pracownia Analiz
Środowiskowych ASANGA
ul. Osada Ojców 38,
04-211 Warszawa
Opracowanie dokumentacji środowiskowej Dalszy usługodawca