Odcinek od węzła Groszki (bez węzła) do węzła Siedlce Zachód (dawniej Gręzów) (bez węzła)


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gov.pl/web/gddkia/dla-wykonawcy-i-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 Europrojekt Gdańsk S.A. ul. Nadwiślańska 55,
80-680 Gdańsk
1. Usługi projektowe
2. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie oświetlenia drogi DG420102W, opracowanie kartogramów ruchu prognozowanego na skrzyżowaniach objętych wnoskiem o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dla autostrady A2
Podwykonawca
2 Geoprojekt - Poznań Przedsiębiorstwo
Geotechniczne i Geologiczne s.c Krzysztof Waliński,
Marcin Waliński, Tomasz Antczak
ul. Grochowska 7a,
60-277 Poznań
Usługi projektowe Dalszy Podwykonawca
3 Geopartner Inżynieria Sp. z.o.o ul. Franciszka Rakoczego 31,
80-171 Gdańsk
Usługi projektowe Dalszy Podwykonawca
4 Pracownia projektowa "WITOM" sp. z o.o ul. Nadwiślańska 55,
80-680 Gdańsk
Usługi projektowe Dalszy Podwykonawca
5 Daniel Maranda Pracownia Analiz Środowiskowych ASANGA ul. Osada Ojców 38,
04-211 Warszawa
Usługi projektowe Dalszy Podwykonawca
6 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych ul. Czackiego 3/5,
00-043 Warszawa
Usługi projektowe Dalszy Podwykonawca
7 EL-PRO Michał Pawłowski ul. Brzozowa 30,
86-300 Grudziądz
Usługi projektowe Dalszy Podwykonawca
8 IVA-MOTO Iwona Niewiatowska Jagodne 11,
08-130 Kotuń
Najem lokali użytkowych wraz z przyległym terenem Usługodawca
9 DS PPOŻ Usługi Inżynierskie Dariusz Solka Ruchna, ul. Akacjowa 21,
07-100 Węgrów
Analiza w zakresie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów Podwykonawca
10 DS PPOŻ Usługi Inżynierskie Dariusz Solka Ruchna, ul. Akacjowa 21,
07-100 Węgrów
Nadzór nad procedowaniem przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej opracowania będącego przedmiotem umowy 03/PO/A2/2021 Podwykonawca
11 VIA CONSULTING SP. z o.o. ul. Gen. J.Fischera 14, pok.509
80-231 Gdańsk
Opracowanie projektu konstrukcji nawierzchni, wzmocnienia powierzchniowego podłoża gruntowego, specyfikacji technicznych wykoania i odbioru robót budowalnych w zakresie dróg, współpracy przy opracowaniu PW Drogi Dalszy Podwykonawca
12 Containex Container-Handelsgesellschaft m.b.H AT-2355 Wiener Neudorf
IZ NÖ-Süd, Straße 14
Mobilne rozwiązanie przestrzenne Dostawca
13 Konsorcjum:
Skabud sp. z o.o
KBI sp. z o.o
ul. Jana Kazimierza 64a/408, 01-248 Warszawa
ul. Krakowska 87, 40-391 Katowice
Roboty budowlano-konstrukcyjne-wykonanie obiektu mostowego MA-PZD23 Podwykonawca
14 Ulma Construccion Polska S.A. ul. Koszajec 50,
05-840 Brwinów
Elementy deskowań i rusztowań Dalszy Podwykonawca
(dostawy/usługi)
15 Konsorcjum:
Skabud sp. z o.o
SKD-Inżynieria sp. z o.o
ul. Zaporoska nr.4 lok.2,
30-389 Kraków
Kompleksowe wykonanie obiektu mostowego MA-PZD23 Dalszy Podwykonawca
(dostawy/usługi)
16 Laboratorium Drogowe Bogaccy Sp. z o.o. ul. Słowicza 1,
95-030 Rzgów
Kompleksowa usługa laboratoryjna związana z produkcją i wybudowaniem nawierzchni z betonu cementowego, z wyłączeniem robót bitumicznych Dalszy Podwykonawca
(dostawy/usługi)
17 PIK Wawrzyńczyk, Stopiński, Gabryś s.c. ul. Kupiecka 10,
52-427 Wrocław
Najem mostu tymczasowego MA-PZD23 Podwykonawca
18 Polservice Geo Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8/3569,
00-613 Warszawa
Obsługa geodezyjna: roboty przygotowawcze, roboty ziemne,podbudowy i nawierzchnie drogowe, przepusty i odwodnienie, przebudowy sieci, roboty mostowe, trwała stabilizacja świadkó punktów granicznych pasa drogowego, Geodezyjna dokumentacja powykonawcza Podwykonawca
ul. Chałubińskiego 8,
00-613 Warszawa
Opis stanu nieruchomości Podwykonawca
19 Sapper Support Sp. z o.o. ul. Okrężna 8,
44-100 Gliwice
Rozpoznanie terenu realizacji inwestycji, wykrywania, identyfikacji, wydobycia i Unieszkodliwienia niewybuchów, niewypałów oraz innych przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac. Wyznaczenie strefy zagrożonej. Podwykonawca
20 Pracownia Archeologii Terenowej Adam Kostrzyń ul. Skarbka z gór 23c/26,
03-287 Warszawa
Nadzór Archeologiczny, badania archeologiczne Podwykonawca
21 TM-VIA Sp. z o.o. ul. Krakowska 461,
32-095 Iwanowice
Czasowa organizacja ruchu Podwykonawca
22 Centrum Usług Justyna Myśkiewicz ul. Lawinowa 36d,
09-010 Łódź
Inwentaryzacja dróg i obiektów Podwykonawca
23 SOIL-GRID Sp. z o.o. ul. Mostowa 38/1,
87-100 Toruń
Opracowanie projektu geotechnicznego, wzmocnienia podłoża gruntowego-wzmocnienie wgłębne, stateczność skarp nasypów i wykopów oraz nadzór autorski Dalszy Podwykonawca
24 FPP ENVIRO Sp. z o.o. ul. Grójecka 194 lok. 169,
02-390 Warszawa
Nadzór Przyrodniczy : Przygotowanie raportu stanu zero, Bieżący nadzór przyrodniczy, Montaż wygrodzenia herpetologicznego, Montaż skrzynek dla nietoperzy Usługodawca
25 NORDKALK Sp. z o.o. pl. Groblach 21,
31-101 Kraków
Sprzedaż kruszyw Dostawca
26 Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. ul. Kościelna 1,
47-300 Krapkowice
Materiały do nawierzchni betonowej, mas bitumicznych Dostawca
27 CEMEX POLSKA Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 46,
02-255 Warszawa
Dostawa betonu towarowego Dalszy Podwykonawca (dostawca)
28 STAL SERVICE Sp. z o.o. ul. Hubalczyków 30,
25-668 Kielce
Dostarczenie materiałów (Stal) Dalszy Podwykonawca (dostawca)
29 Arbor Sp. z o.o. Sp.k. Wyryki-Połód 122D,
22-205 Wyryki
Roboty Budowlane: wycinka drzew,wyburzenia obiektów Podwykonawca
30 AARSLEFF ul. Aleja Wyścigowa 6,
02-681 Warszawa
Dostawa i instalacja żelbetowych pali prefabrykowanych dla obiektu MA+PZD23 Dalszy podwykonawca
31 APM PRO Sp. z o.o. ul. Barska 70,
43-300 Bielsko-Biała
Kompleksowe wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem Podwykonawca
32 PUH ELEKTRO- LECH ŁUKASZ GRZEGORZ MISIEJUK ul. 1 Maja 28,
21-200 Parczew
Przebudowa Kolizji Energetycznych i Teletechnicznych, instalacje elektryczne na obiekcie MA+PZD23, budowa zasilań energetycznych, budowa kanału technologicznego, budowa światłowodu do podłączenia SZR Podwykonawca
33 BBR Polska Sp. z o.o. ul. Annopol 14,
03-236 Warszawa
1. Kompleksowe wykonanie nasunięcia ustrojów nośnych obiektu MA-PZD-23 metodą odcinkowego nasuwania przęseł
2. Kompleksowe wykonanie sprężenia ustrojów nośnych obiektu MA-PZD23
Dalszy podwykonawca
34 WKS DUNA Polska Sp. z o.o. ul. Energetyczna 10,
42-504 Będzin
Program naprawczy: naprawa stalowych elementów awanbeka z przywróceniem ich własności użytkowych oraz wykonanie blach węzłowych Dalszy podwykonawca
35 RAD-TRANS Radosław Antoniuka ul. Napoleona 63A,
05-230 Kobyłka
Rozładunek kruszywa oraz transport kruszywa Usługodawca
36 MD KOP-TRANS Usługi Ogólnobudowlane Dariusz Mejer ul. Nadbużna 41,
07-221 Brańszczyk
Przebudowa Wodociągów,
Wykonanie budowy SEKCJA I od km 536+100 do 543+280
(kanalizacja deszczowa grawitacyjna)
Podwykonawca
37 Via Con Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6,
64-130 Rydzyń
Dostawy przepustów stalowych HelCor PA Dostawca
38 Konsorcjum:
Skabud sp. z o.o
KBI sp. z o.o
ul. Jana Kazimierza 64a/408
01-248 Warszawa
ul.Krakowska 87
40-391 Katowice
Kompleksowe wykonanie obiektów mostowych
MD+PP20A, MD+PP20B, MD+PP20C, WD-21,WD-22,WA-23A, WD-24,PZD-25,PZD-25A,PZD-25B,WA-26,WD-26A,PZŚ-26B,WD-27
Podywkonawca
39 KONVERS Sp. z o.o. ul. Plac czerwca 1976 nr 7,
02-495 Warszawa
Zamówienie na geosyntetyki Dostawca
40 P.H.U.B PAWLICA ul. Bankowa 3,
21-570 Drelów
Roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy, roboty wykończeniowe oraz transporty Podwykonawca
41 OPTEM Sp. z o.o. ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego12,
80-108 Gdańsk
Dostawy materiałów do wykonania murów oporowych z bloczków licowych drobnowymiarowych wraz z systemowymi łącznikami i geosiatkami w systemie czynnym wraz z wykonaniem projektów technologicznych Dostawca
42 IW-MAR ul. Marianów Kołacki 10A,
95-060 Brzeziny
Wynajem maszyny budowlanej wraz z operatorem Dostawca
43 BUDPOL Sp. z o.o. ul. Kopalniana 12/J,
42-271 Częstochowa
Podbudowy i nawierzchnie z betonu Podwykonawca
44 BUDMEX Sp. z o.o. ul. Szkolna 95,
Żychlin
Roboty budowlane na obiektach mostowych Podwykonawca
45 PKP CARGO S.A. ul. Grójecka 17,
02-021 Warszawa
Usługi kolejowe przewozów towarów Usługodawca
46 Górniok Roman "ŚLUSARSTWO" ul. Bładnicka 86,
43-450 Ustroń
Wykonanie dwóch kompeltów stężeń awanbeków, wycięcie węzłowych blach stalowych,wycięcie kompletu blach stalowych Dalszy podwykonawca (SKABUD)
47 KONVERS Sp. z o.o. ul. Plac czerwca 1976 nr 7,
02-495 Warszawa
Dostawy geosyntetyków Dostawca
48 PARSTER Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 31,
21-200 Parczew
Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w sekcji nr 2 od około km 543+280 do km 548+900 oraz budowy kanalizacji tłoczonej wraz z przepompowniami na odcinku od km 548+900 do 536+066 Podwykonawca
49 INN Budownictwo Sp. z o.o. ul. Ciechanowska 83,
09-120 Nowe Miasto
Wykonanie wykopów, zasypek obiektów mostowych, murów oporowych, robót brukarskich Dalszy podwykonawca
50 TECHTRANS ul. Piękna 17,
08-103 Nowe Opole
Dostawy piasku Dostawca
51 P.H.U.B PAWLICA ul. Bankowa 3, 21-570 Drelów Dostawy piasku Dostawca
52 MAGSTAL
Magda Semenowicz
ul. Jeleń 30,
21-102 Ostrowek
Roboty konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania zbrojenia obiektów MA+PZD23, PZŚ-26B_OP Dlaszy podwykonawca
53 PERI POLSKA Sp. z o.o. ul. Stołeczna 62, 05-860 Płochcin Określenie warunków dzierżawy oraz sprzedażyy elementów deskowań (szalunków) i rusztowań Dlaszy podwykonawca
54 M-ELEKTRON
Mariusz Krochmal
ul. Ząbków-Kolonia nr 4,
08-300 Ząbków Kolonia
Usługi ładowarką teleskopową Dalszy podwykonawca
55 Jakub Iwan Zakład Ziemno Budowlany Borków 41A,
26-021 Daleszyce
Wykonanie zbiorników retencyjnych, infiltracyjnych i drenażu Podwykonawca
56 TECHTRANS Paweł Trębicki ul. Piękana 17,
08-103 Nowe Opole
Dostawy piasku różnoziarnistości powyżej U3 Dostawca
57 P.P.H.U REMBET ul. Nowy Służewiec 16,
02-699 Warszawa
Wykonanie usług rozładunku kruszywa Podwykonawca
58 PLASTIMEX Sp. z o.o. ul. Powstańców 37,
42-287 Psary
Dostarczenie rur Dostawca
59 KONVERS Sp. z o.o ul. Plac czerwca 1976 nr 7,
02-495 Warszawa
Dostawa geosyntetyków Dostawca
60 AARSLEFF Sp. z o.o. ul. Aleja Wyścigowa 6,
02-681 Warszawa
Wykonanie posadowienia pośredniego obiektów WA-23A, PZD-25, PZD-25B, WD-25A, PZŚ26-B w postaci kolumn DSM oraz dostawie i instalacji żelbetowych pali prefabrykowanych dla posadowienia obiektów PP20A, PP20B, PP20C wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu posadowienia pośredniego:
a) obiektu PZD-25 w technologii kolumn DSM Ø 1000 w ilości 1010,1mb
b) obiektu PZD-25B w technologii kolumn DSM Ø 800 w ilości 420,6mb, wykonaniu wzmocnienia podłoża :
a) Dla fundamentu wytwórni obiektu PZD-23A w ilości 92 szt. kolumn zbrojonych technologicznie
Dalszy podwykonawca
61 TEKAM GROUP Sp. z o.o. ul. Adama Branickiego 20/36, Warszawa Prawidłowe i kompleksowe wykonanie zakresu części melioracyjnej Podwykonawca
62 BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30,
55-095 Długołeka
Dostawy belek sprężonych strunobetonowych typu T27 i T12 dla wykonania obiektów WD-21, WD-22, WD-24, WA-26, WD-26A, WD-27 Dostawca
63 Zakład Usługowo Handlowy Anna Kozłowska ul. Śniadeckich 9a,
08-300 Sokołów Podlaski
Dostawy pisaku różnoziarnistości powyżej U3 Dostawca
64 MENARD Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17,
00-203 Warszawa
Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego w technologiach: kolumn betonowych CMC, kolumn wymiany dynamicznej DR oraz drenów prefabrykowanych VD Podwykonawca
65 RENOMA S.C. ul. Naramowicka 253,
61-611 Poznań
Usługa monitorowania Usługodawca
66 B2 Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 18,
02-092 Warszawa
1. Dostawa i montaż (obiekt WD-21, WD-22, WD-24, WD-25A, WD-26A, WD-27) łożysk elastomerowych w kauczuku na bazie gumy naturalnej NR i montażu obiekt WD-25A łożysk garnkowych wraz z opracowaniem dokumentacji
2. Dostawie i montażu (obiekt MA+PZD23) palczastych urządzeń dylatacyjnych
Dalszy podwykonawca
67 PERI POLSKA Sp. z o.o. ul. Stołeczna 62,
05-860 Płochcin
Określenie warunków dzierżawy oraz sprzedaży elementów
deskowań (szalunków) i rusztowań
Dalszy podwykonawca
68 BPM Budownictwo Marek Bliźniuk ul. Zimowa 15/44,
05-500 Nowa Iwiczna
Wykonanie obiektu MD+PP20A, MD+PP20B, MD+PP20C Dalszy podwykonawca
69 Wab-bis ul. Mazowiecka 38,
05-300 Mińsk Mazowiecki
Dostawy pisaku różnoziarnistości powyżej U3 Dostawca
70 HTI BP Sp. z o.o. Centrum Sp.K. ul.Papiernicza 5,
Łódź
Dostawy rur Dostawca
71 BBR POLSKA Sp. z o.o. ul. Annopol 14,
03-236 Warszawa
Kompleksowe Wykonanie sprężenia ustroju nośnego obiektu WD-25A Dalszy podwykonawca
72 BRIDGER Sp. z o.o. ul. Sosnowa 3,
83-050 Lublewo Gdańskie
Dostarczenie desek gzymsowych dla: MD+PP20A, MD+PP20B, MD+PP20C, WD-21, WD-22, MA+PZD23, WA-23A, WD-24, PZD-25, WD-25A, PZD-25B, WA-26, WD-26A, PZŚ-26B, WD-27 Dalszy podwykonawca
73 Korps System Sp. z o.o. sp.k. ul. Jana III Sobieskiego 11/E 6, 40-082 Katowice Prace ogólnobudowlane oraz porządkowe podwykonawca
74 BRIDGE DEPARTMENT PSA ul. Zamkowa 36,
38-420 Korczyna
Wykonanie obiektu MA+PZD23 Dalszy podwykonawca
75 SKABUD SP. z o.o. ul. Jana Kazimierza 64a/408,
01-248 Warszawa
Wykonanie zbrojenia obiektów MD-PP20A, MD-PP20B, MD-PP20C, WD-26A Dalszy podwykonawca
76 Budownictwo Drogowe Kamil Bajerski ul. Grodziska 84,
05-830 Stara Wieś
Kompleksowe wykonanie wbudowania przepustów PP Podwykonawca
77 PW WIKRUSZ Adam Witkowicz ul. Orzeszkowska 5,
07-106 Miedzna
Kompleksowe wykonanie bypass-u drogi powiatowej 3607 W Podwykonawca
78 P.H.U.B PAWLICA ul. Bankowa 3,
21-570 Drelów
Wynajem maszyny budowlanej wraz z operatorem Usługodawca
79 BBR POLSKA Sp. z o.o. ul. Annopol 14,
03-236 Warszawa
Dostawa łożysk soczewkowych dla obniektu MA-PZD23 oraz dostawę wraz z montażem modułowych urządzeń dylatacyjnych dla obiektów WD-21, WD-22, WD-24, WD-25A, WD-26A oraz WD-27 Dalszy podwykonawca
80 PRIMEPROTECT Sp. z o.o. ul. Babinicza1/18,
30-389 Kraków
Kompleksowe wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowo poliuretanowych i zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych uwzględniających hydrofobizację oraz zabezpieczenie powierzchni betonowych przed ochlapywaniem na obiektach mostowych Dalszy podwykonawca
81 P.P.H.U REMBET ul. Nowy Służewiec 16,
02-699 Warszawa
Dostarczenie kruszywa Nordkal Drogar Dostawca
82 PREFBET Sp. z o.o. ul. Kolejowa 17,
18-411 Śniadowo
Wykonanie płyt ażurowych MEBA Dostawca
83 P.U.H MAR-POL Mariusz Urbański Mariany Kołackie 10A,
95-060 Brzeziny
Wynajem ładowarki kołowej wraz z operatorem i paliwem na potrzeby budowy Usługodawca
84 BPM Budownictwo Marek Bliźniuk ul. Zimowa 15/44,
05-500 Nowa Iwiczna
wykonanie ustroju nośnego na obiektach WD-22 oraz WA-23A Dalszy podwykonawca
85 Krzysztof Gryboś - Usługi Remontowo-Budowlane Brunary 6,
38-315 Uście Gorlickie
Wszystkie roboty, dostawy (z wyłączeniem dostaw, do których – zgodnie z Umową – zobowiązany jest Podwykonawca) i usługi konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania obiektu WA-26 Dalszy podwykonawca
86 P.H.U DEKRO-MOST Leszek Bulenger ul. Krobanów 8,
98-220 Krobanów
Usługi konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania izolacji termozgrzewalnej zgodnie ze STWiORB M.15.02.01obiektów MD PP20A, MD PP20B, MD PP20C, WD-21, WD-22, WA-23A, WD-24, PZD-25, WD-25A, PZD-25B, WA-26, WD-26A, PZŚ-26B, WD-27, MA+PZD23 Dalszy podwykonawca
87 Krzysztof Gryboś - Usługi Remontowo-Budowlane Brunary 6,
38-315 Uście Gorlickie
Wykonanie obiektu WD-27, WD-25A, WD-24 Dalszy podwykonawca
88 PLASTIMEX Sp. z o.o. ul. Powstańców 37,
42-287 Psary
Dostawy rur Dostawca
89 PK ISKRA Patrycja Iskra ul. Bartosza Głowackiego 40D,
37-420 Rudnik nad Sanem
Wynajem ciągnika ze szczotką lub beczką Usługodawca
90 KONVERS Sp. z o.o. ul. Plac czerwca 1976 nr 7,
02-495 Warszawa
Dostawa geosytentyków dostawca
91 KONVERS Sp. z o.o. ul. Plac czerwca 1976 nr 7,
02-495 Warszawa
Dostawa geosytentyków dostawca
92 KBB-TECH Krzysztof Broniszewski Piaski 53,
08-404 Górzno
wykonanie zbrojenia WD-21, WA-23A, WD-25A, PZD-25B, WA-26, WD-26A, WD-27 dalszy podwykonawca
93 Geo-Sun Małgorzata Chojnacka ul. Stanisława Brzozowskiego 15,
22-100 chełm
Koordynowanie prac zespołów geodezyjnych podwykonawcy, kontroli i rozliczaniu pracy podwykonawcy geodezyjnego usługodawca
94 Krzysztof Manowiec AUTO-MAN Uslugi i Handel Bialka 49,
21-300 Białka
Wynajem samochodow czeteroosiowych wraz z kierowcą i paliwem usługodawca
95 FREZ MIX Łuszczów Drugi 3,
20-258 Lublin
Wynajem ciągników usługodawca
96 DOKA POLSKA ul. Szklarniowa 8,
03-046 Warszawa
Dzierżawa i sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów dla obiektów PZD-25, PZD-25B, PZŚ-26B usługodawca
97 Przedsiębiorstwo wielobranżowe IW-MAR Brzeziny 96-060,
Marianów Kołacki 10A
Dostawy pisaku różnoziarnistości powyżej U3 dostawca
98 Adnrzej Paszkowski Zakład Materiałów Budowlanych ul. Radomska 13,
26-640 Makowiec
Dostawa materiałów betonowych dostawca
99 BEDOK-STAL KAROL CICHECKI ul. Mickiewicza nr 4 lok.19,
08-400 Garwolin
Wszystkie roboty, dostawy (z wyłączeniem dostaw, do których – zgodnie z Umową – zobowiązany jest Podwykonawca) i usługi konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania zbrojenia WD-22, WD-24, PZD-25 dalszy podwykonawca
100 ROWIBUD Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 308,
44-151 Gliwice
Roboty budowlane Dalszy podwykonawca Skabud infrastruktura
101 KONVERS Sp. z o.o. ul. Plac czerwca 1976 nr 7,
02-495 Warszawa
Dostawa geosyntetyków Dostawca
102 Granit Zen Zenon Piekielny Morawa 8,
58-120 Jaroszów
Dostawa krawężników oraz ścieków przykrawężnikowych granitowych Dostawca
103 LBT Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 6,
62-510 Konin
Wykonanie badań podłoża Podwykonawca
104 P.H.U Mariola Kubaczynska Olszewnica 31,
21-302 Kakolewnica
Usługi transportowe Podwykonawca
105 DOUBLE PROFITS Sp. z o.o. ul. Kawalerzystów nr 17 lok. 12, 53-004 Wrocław Roboty Budowlane Dalszy Podwykonawca
106 Krzysztof Manoiwiec Auto-Man Usługi i Handel Białka 49,
21-300 Białka
Wynajem samochodów czteroosiowych Podwykonawca
107 P.U.H MAR-POL Mariusz Urbański Marianów Kołacki 10A,
95-060 Brzeziny
Wynajem ładowarki kołowej Podwykonawca
108 KRZEMIX Sp. z o.o. ul. Czerwonego Krzyża 21 lok. 151,
08-110 Siedlce
Dostawa materiałów Dostawca
109 Eurotrans Sp. z o.o. Binczarowa 290,
33-332 Binczarowa
Dostawa piasku Podwykonawca
110 IVA MOTO Iwona Niewiatowska Jagodne 11,
08-130 Kotuń
Wynajem maszyny budowlanej Podwykonawca
111 P.W WIKRUSZ Adam Witkowski ul. Orzeszowska 5,
07-106 Miedzna
Roboty Budowlane Podwykonawca
112 Robinstal Robert Powałka ul. Sionna 30,
08-130 Kotuń
Zakup kabla i podłączenie maszyny do płukania kruszywa Zleceniobiorca
113 IVA MOTO Iwona Niewiatowska Jagodne 11,
08-130 Kotuń
Wynajem maszyny budowlanej Podwykonawca
114 Budpol Sp. z o.o. ul. Kopalniana 12/J,
42-271 Częstochowa
Wynajem wytwórni LINTEC CC 3000D Zleceniobiorca
115 Lanzaa Sp. z o.o. ul. T. Zana 11A,
20-601 Lublin
Usługi transportowe Podwykonawca
116 M.D. KOP-TRANS Dariusz Mejer ul. Nadbużna 41,
07-221 Brańszczyk
Podłączenie zbornika 10m3 wraz z podłączeniem wody Podwykonawca
117 BMI POLSKA Sp. z o.o. ul. Wschodnia 26,
45-449 Opole
Dostarczenie papy termozgrzewalnej wraz z primerem Dalszy Podwykonawca Skabud
118 MixBet Piotr Kuciński Nowe Grudze 28,
99-420 Łyszkowice
Wynajem mobilnej linii do produkcji mieszanek Podwykonawca
119 A.E. Daniluk Sp. k. ul. Aleja Wilanowska 87/11,
Warszawa
Dostawa materiałów drogowych Podwykonawca
120 MKAJ Skorupa Sp. z o.o. ul. Traktorowa 126,
91-204 Łódź
Dostawa paliwa Dostawca
121 Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
Produkcja i dostawa mieszanek betonowych Zleceniobiorca
122 STAL-BUD Sp. z o.o. ul. Wiślańska 26,
43-430 Skoczów
Wykonanie balustrad aluminiowych Dalszy Podwykonawca Skabud
123 WILCZEK Kraków Sp. z o.o. ul. Podhalańska 11A,
30-430 Kraków
Roboty budowlane Dalszy Podwykonawca Skabud
124 TARCOPOL Sp. z o.o. ul. Składowa 16,
27-200 Starachowice
Wykonanie dostaw Podwykonawca
125 Aspekt Laboratorium Sp. z o.o. ul. Chopina 96,
43-600 Jaworzno
Wykonanie próbnego obciążenia obiektów mostowych wraz z opracowaniem wyników Dalszy Podwykonawca Skabud
126 EKOPRES S.A. ul. Syrokomil 16B,
03-338 Warszawa
Roboty Budowlane Podwykonawca
127 REKMA Sp. z o.o. ul. Szlachecka 7,
32-080 Brzezie
Roboty Budowlane Dalszy Podwykonawca Budpol
128 Cement Ożarów S.A. ul. Księdza Ignacego Skorupki 5,
03-338 Warszawa
Dostawa cementu Podwykonawca
129 REKON Monika Barańska ul. Dąbrowicka 14,
46-050 Walidrogi
Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami Podwykonawca
130 RADEX Anna Borowik Polskowola 195,
21-302 Kąkolwewnica
Wynajem maszyny budowlanej wraz z operatorem Podwykonawca
131 SAFEROAD
SERVICES Sp. z o.o.
ul. Komunalna 7,
87-800 Włocławek
Roboty związane z wykonaniem oznakowania poziomego Podwykonawca
132 INFRAPAVE Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87,
00-844 Warszawa
Roboty budowlano-montażowe Podwykonawca
133 LARIX GARDEN Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4A lok. 10,
Kraków
Wszystkie roboty i dostawy konieczne dla wykonania zieleni wraz z pielęgnacją Podwykonawca
134 BAUME Sp. z o.o. ul. Jodłowa 12A,
21-500 Biała Podlaska
Wynajem maszyny budowlanej wraz z operatorem Podwykonawca
135 BSSTC.PL Sp.z o.o. ul.Sokolnicka 3,
49-120 Dąbrowa
Projekt i dostawa Systemy Łaczności Alarmowej Dalszy Podwykonawca
APM PRO Sp z o.o.
136 Usługi Ogolnobudowlane
ANT- BUD Antoni Baszczewski
Lisek 20,
87-811 Fabianki
Realizacja prac pomocniczych Dalszy podwykonawca
BBR Polska SP.z o.o.
137 Krzysztof Gryglicki - Zakład Robót Ziemnych ul.Żytnia 26 lok.61,
08-110 Siedlce
Wynajem samochodów czteroosiowych wraz z kierowcą Dalszy Usługodawca
Pawlica
138 M3 Skorupka & Prefabud Sp.j. ul. ks. Jana Niedziałka 13
08-110 Siedlce
Wykonanie i dostarczenie koszy zbrojeniowych Dalszy Dostawca
Ekopres SA
139 Flora Bis Sp z o.o. ul.Rolnicza 3
42-160 Krzepice
Wykonanie i dostarczenie słupów stalowych Dalszy Dostawca
Ekopres SA