Odcinek od węzła Groszki (bez węzła) do węzła Gręzów (bez węzła)


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 Europrojekt Gdańsk S.A. ul. Nadwiślańska 55,
80-680 Gdańsk
Usługi projektowe Podwykonawca
2 Geoprojekt - Poznań Przedsiębiorstwo
Geotechniczne i Geologiczne s.c Krzysztof Waliński,
Marcin Waliński, Tomasz Antczak
ul. Grochowska 7a,
60-277 Poznań
Usługi projektowe Podwykonawca
3 Geopartner Inżynieria Sp. z.o.o ul. Franciszka Rakoczego 31,
80-171 Gdańsk
Usługi projektowe Podwykonawca
4 Pracownia projektowa "WITOM" sp. z o.o ul. Nadwiślańska 55,
80-680 Gdańsk
Usługi projektowe Podwykonawca
5 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Wodnych i Melioracyjnych w Warszawie
ul. Czackiego 3/5,
00-043 Warszawa
Usługi projektowe Dalszy Podwykonawca
6 EL-PRO Michał Pawłowski ul. Brzozowa 30,
86-300 Grudziądz
Usługi projektowe Dalszy Podwykonawca
7 Daniel Maranda Pracownia Analiz środowiskowych ASANGA ul. Osada Ojców 38,
04-211 Warszawa
Usługi projektowe Dalszy Podwykonawca