Postęp robót

Odcinek od węzła Groszki (bez węzła) do węzła Siedlce Zachód (dawniej Gręzów) (bez węzła)


Zaawansowanie rzeczowe projektowania

Na podstawie wydanego PŚP: 94,1%Zaawansowanie rzeczowe robót

Postęp: 23,4%Zaawansowanie finansowe

Na podstawie wydanego PŚP: 41,3% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej