Postęp robót

Odcinek od węzła Groszki (bez węzła) do węzła Gręzów (bez węzła)


Zaawansowanie rzeczowe projektowania

Na podstawie wydanego PŚP: 92,4%Zaawansowanie rzeczowe robót

Postęp: 0%Zaawansowanie finansowe

Na podstawie wydanego PŚP: 14,7% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej