Postęp robót

Odcinek od węzła Groszki (bez węzła) do węzła Gręzów (bez węzła)


Zaawansowanie rzeczowe projektowania

Na podstawie wydanego PŚP: 70,7%Zaawansowanie rzeczowe robót

Postęp: 0%Zaawansowanie finansowe

Na podstawie wydanego PŚP: 5,5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej