Postęp robót

Odcinek od węzła Groszki (bez węzła) do węzła Siedlce Zachód (dawniej Gręzów) (bez węzła)


Zaawansowanie rzeczowe projektowania

Na podstawie wydanego PŚP: 94,6%Zaawansowanie rzeczowe robót

Postęp: 49,5%Zaawansowanie finansowe

Na podstawie wydanego PŚP: 73,1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej