Postęp robót

Odcinek od węzła Groszki (bez węzła) do węzła Gręzów (bez węzła)


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 0%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 0%Zaawansowanie finansowe

2,01% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej