Postęp robót

Odcinek od węzła Groszki (bez węzła) do węzła Siedlce Zachód (dawniej Gręzów) (bez węzła)


Zaawansowanie rzeczowe projektowania

Na podstawie wydanego PŚP: 95,2%Zaawansowanie rzeczowe robót

Postęp: 62,3%Zaawansowanie finansowe

Na podstawie wydanego PŚP: 85,1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej