Postęp robót

Odcinek od węzła Kałuszyn (bez węzła) do węzła Groszki (z węzłem)


Zaawansowanie rzeczowe projektowania

Na podstawie wydanego PŚP: 99%Zaawansowanie rzeczowe robót

Na podstawie wydanego PŚP: 0,8%Zaawansowanie finansowe

Na podstawie wydanego PŚP: 11,9% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej