Postęp robót

Odcinek od węzła Kałuszyn (bez węzła) do węzła Groszki (z węzłem)


Zaawansowanie rzeczowe projektowania

Na podstawie wydanego PŚP: 99,1%Zaawansowanie rzeczowe robót

Na podstawie wydanego PŚP: 65,0%Zaawansowanie finansowe

Na podstawie wydanego PŚP: 86,7% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej