Postęp robót

Odcinek od węzła Kałuszyn (bez węzła) do węzła Groszki (z węzłem)


Zaawansowanie rzeczowe projektowania

Na podstawie wydanego PŚP: 99,1%Zaawansowanie rzeczowe robót

Na podstawie wydanego PŚP: 57,5%Zaawansowanie finansowe

Na podstawie wydanego PŚP: 76,0% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej