Postęp robót

Odcinek od węzła Kałuszyn (bez węzła) do węzła Groszki (z węzłem)


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 71%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 0%Zaawansowanie finansowe

4,86% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej