Postęp robót

Odcinek od węzła Siedlce Zachód (dawniej Gręzów) (z węzłem) do węzła Siedlce Południe (dawniej Swoboda) (z węzłem)


Zaawansowanie rzeczowe projektowania

Na podstawie wydanego PŚP: 99,8%Zaawansowanie rzeczowe robót

Na podstawie wydanego PŚP: 69,5%Zaawansowanie finansowe

Na podstawie wydanego PŚP: 84,5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej