Postęp robót

Odcinek od węzła Gręzów (z węzłem) do węzła Siedlce Zachód (z węzłem)


Zaawansowanie rzeczowe projektowania

Na podstawie wydanego PŚP: 99,8%



Zaawansowanie rzeczowe robót

Na podstawie wydanego PŚP: 43,8%



Zaawansowanie finansowe

Na podstawie wydanego PŚP: 62,6% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej