Postęp robót

Odcinek od węzła Gręzów (z węzłem) do węzła Siedlce Zachód (z węzłem)


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 98%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 0%Zaawansowanie finansowe

7,12% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej