Postęp robót

Odcinek od węzła Gręzów (z węzłem) do węzła Siedlce Zachód (z węzłem)


Zaawansowanie rzeczowe projektowania

Na podstawie wydanego PŚP: 99,8%Zaawansowanie rzeczowe robót

Na podstawie wydanego PŚP: 16,9%Zaawansowanie finansowe

Na podstawie wydanego PŚP: 29,8% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej