Plan orientacyjnyPlan orientacyjny z Koncepcji Programowej przebiegu autostrady A2 Warszawa — Kukuryki
na odcinku węzeł Kałuszyn (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) — Siedlce.
Plik PDF - 15,1 MB

Plany sytuacyjneOdcinek od węzła Kałuszyn (bez węzła) do węzła Groszki (z węzłem)
zgodny z Decyzją ZRID nr 126/SPEC/2021
Plik PDF - 0,99 MB


Odcinek od węzła Groszki (bez węzła) do węzła Siedlce Zachód (bez węzła)
(dawniej węzeł Gręzów)
zgodny z Decyzją ZRID nr 248/SPEC/2022
Plik PDF - 11,9 MB


Odcinek od węzła Siedlce Zachód (z węzłem) (dawniej węzeł Gręzów)
do węzła Siedlce Południe (z węzłem) (dawniej węzeł Swoboda)
zgodny z Decyzją ZRID nr 135/SPEC/2021
Plik PDF - 4,17 MB


Mapy PZT (Projekt Zagospodarowania Terenu)


Odcinek od węzła Kałuszyn (bez węzła) do węzła Groszki (z węzłem) - Pliki PDF
LEGENDA - Rysunek nr 02.00 PZT - Rysunek nr 02.01 PZT - Rysunek nr 02.02 PZT - Rysunek nr 02.03 PZT - Rysunek nr 02.04
PZT - Rysunek nr 02.05 PZT - Rysunek nr 02.06 PZT - Rysunek nr 02.07 PZT - Rysunek nr 02.08 PZT - Rysunek nr 02.09
PZT - Rysunek nr 02.10 PZT - Rysunek nr 02.11 PZT - Rysunek nr 02.12 PZT - Rysunek nr 02.13 PZT - Rysunek nr 02.14
PZT - Rysunek nr 02.15 PZT - Rysunek nr 02.16 PZT - Rysunek nr 02.17 PZT - Rysunek nr 02.18 PZT - Rysunek nr 02.19
PZT - Rysunek nr 02.20 PZT - Rysunek nr 02.21 PZT - Rysunek nr 02.22 PZT - Rysunek nr 02.23

Odcinek od węzła Groszki (bez węzła) do węzła Siedlce Zachód (bez węzła) - Pliki PDF
LEGENDA - Rysunek nr 2.0 PZT - Rysunek nr 2.1 PZT - Rysunek nr 2.2 PZT - Rysunek nr 2.3 PZT - Rysunek nr 2.4
PZT - Rysunek nr 2.5 PZT - Rysunek nr 2.6 PZT - Rysunek nr 2.7 PZT - Rysunek nr 2.8 PZT - Rysunek nr 2.9
PZT - Rysunek nr 2.10 PZT - Rysunek nr 2.11 PZT - Rysunek nr 2.12 PZT - Rysunek nr 2.12a PZT - Rysunek nr 2.13
PZT - Rysunek nr 2.14 PZT - Rysunek nr 2.15 PZT - Rysunek nr 2.16 PZT - Rysunek nr 2.17 PZT - Rysunek nr 2.18
PZT - Rysunek nr 2.19 PZT - Rysunek nr 2.20 PZT - Rysunek nr 2.21 PZT - Rysunek nr 2.22 PZT - Rysunek nr 2.23
PZT - Rysunek nr 2.24 PZT - Rysunek nr 2.25 PZT - Rysunek nr 2.26 PZT - Rysunek nr 2.26a PZT - Rysunek nr 2.27
PZT - Rysunek nr 2.28 PZT - Rysunek nr 2.29 PZT - Rysunek nr 2.30 PZT - Rysunek nr 2.31

Odcinek od węzła Siedlce Zachód (z węzłem) do węzła Siedlce Południe (z węzłem) - Pliki PDF
LEGENDA - Rysunek nr 200 PZT - Rysunek nr 201 PZT - Rysunek nr 202 PZT - Rysunek nr 203 PZT - Rysunek nr 204
PZT - Rysunek nr 205 PZT - Rysunek nr 206 PZT - Rysunek nr 207 PZT - Rysunek nr 208 PZT - Rysunek nr 209
PZT - Rysunek nr 210 PZT - Rysunek nr 211 PZT - Rysunek nr 212 PZT - Rysunek nr 213 PZT - Rysunek nr 214
PZT - Rysunek nr 215 PZT - Rysunek nr 216 PZT - Rysunek nr 217 PZT - Rysunek nr 218 PZT - Rysunek nr 219
PZT - Rysunek nr 220 PZT - Rysunek nr 221 PZT - Rysunek nr 222 PZT - Rysunek nr 223 PZT - Rysunek nr 224
PZT - Rysunek nr 225 PZT - Rysunek nr 226 PZT - Rysunek nr 227 PZT - Rysunek nr 228 PZT - Rysunek nr 229
PZT - Rysunek nr 230 PZT - Rysunek nr 231 PZT - Rysunek nr 232 PZT - Rysunek nr 233