Budowa autostrady A2
odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce

/ DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE
25/04/2024 r.
/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU

637 142 009,15 zł
/ WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ
233 699 000,00 zł
/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTÓW

577 218 322,70 zł

/ NUMER PROJEKTU

FENX.04.01-IP.02-0002/24

/ NAZWA PROJEKTU

Budowa autostrady A2,
odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce
Faza II

/ NAZWA KONTRAKTU

„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa — Kukuryki
na odcinku węzeł Kałuszyn (koniec obwodnicy
Mińska Mazowieckiego) — Siedlce”

/ PODZIAŁ NA ODCINKI

Odcinek od węzła Kałuszyn (bez węzła) do węzła Groszki (z węzłem)

Odcinek od węzła Groszki (bez węzła) do węzła Siedlce Zachód (dawniej Gręzów) (bez węzła)

Odcinek od węzła Siedlce Zachód (dawniej Gręzów) (z węzłem) do węzła Siedlce Południe
(dawniej Swoboda) (z węzłem)

Opis projektu

Przedsięwzięcie polega na budowie autostrady A2 na odcinku Mińsk Mazowiecki – Siedlce o dł. 37,43 km. Zlokalizowanej w sieci bazowej TEN-T w korytarzu Morze Północne - Bałtyk. Projekt jest realizowany w celu stworzenia bezpiecznego odcinka drogi, zapewniającego wysoki komfort ruchu pojazdów oraz zwiększenia dostępności do transeuropejskiego korytarza sieci TEN-T, oraz poprawy jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, poprzez odpowiednie skomunikowanie planowanej trasy z pozostałą siecią drogową.

Docelowo z wybudowanego odcinka drogi będą mogli korzystać wszyscy użytkownicy. Projekt ma charakter niedyskryminacyjny i jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Efektem projektu będzie powstanie 37,43 km nowoczesnej i bezpiecznej drogi.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
Wartość Projektu: 637 142 009,15 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 233 699 000,00 zł

Cel inwestycji

Budowa autostrady A2 na odcinku węzeł Kałuszyn (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce jest inwestycją o znaczeniu krajowym wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Usunięcie ruchu tranzytowego z miejscowości przecinanych przez istniejącą drogę krajową nr 2 (międzynarodowa droga E30), w tym z miasta Kałuszyn.

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę autostrady jest korzystne dla obszarów miejskich, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną autostradę pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu.

Dla kierowców przejazd przez nowo wybudowaną autostradę A2 na odcinku Kałuszyn – Siedlce będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji.

Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować tą uciążliwość. Uspokojenie ruchu w miejscowościach podniesie komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo.

Podstawowe informacje o inwestycji


Podpisanie umowy przez Przedsiębiorstwo
Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.
5 marca 2020 r.
Wartość umowy: 499 759 123,99 zł
Podpisanie umowy przez STECOL Corporation 28 stycznia 2021 r.
Wartość umowy: 530 816 290,75 zł
Podpisanie umowy przez Polaqua Sp. z o.o. 7 kwietnia 2020 r.
Wartość umowy: 559 161 250,57 zł
Podpisanie umowy przez Ayesa Polska Sp. z o.o. na
nadzór i zarządzanie wszystkimi trzema kontraktami:
7 lipca 2020 r.
Wartość umowy:
(nadzór i zarządzanie wszystkimi trzema kontraktami)
36 342 736,20 zł
Ogłoszenie przetargu w systemie „Projektuj i Buduj”: maj 2019 r.
Czas realizacji: 36 miesiący
(17 miesięcy wraz z okresami zimowymi,
projektowanie oraz 19 miesięcy
bez okresów zimowych
realizacja robót budowlanych)
Data podpisania Umowy: marzec 2020 r.
Data rozpoczęcia robót: lipiec 2021 r.
Data zakończenia robót: sierpień 2023 r.
Wartość całkowita Kontraktów: 1 784 213 340,92 zł

Przebieg autostrady


Lokalizacja: województwo mazowieckie
Powiaty: miński, węgrowski, siedlecki.
Na obszarze gmin: Kałuszyn, Mrozy, Grębków, Kotuń, Mokobody, Siedlce, (miasto i Gmina), Skórzec.

Długość w km - 37,495
Początek Inwestycji: węzeł Kałuszyn (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) w km ok. 524+005
Koniec Inwestycji: włączenie do obwodnicy Siedlec w km ok. 561+500

Powyższy odcinek drogi stanowi fragment Autostrady A2:
Granica państwa (Niemcy) - Świecko - Słubice - Nowy Tomyśl - Poznań - Września - Słupca - Konin - Koło - Łódź - Łowicz - Skierniewice - Grodzisk Mazowiecki - Pruszków - Warszawa - Mińsk Mazowiecki - Siedlce - Biała Podlaska - Kukuryki - granica państwa (Białoruś)